Дэлгэрэнгүйг энд дарж үзнэ үү... 

Дэлгэрэнгүйг энд дарж үзнэ үү...

Дэлгэрэнгүйг энд дарж үзнэ үү... 

Энд дарж үзнэ үү

 

 

СХД-ийн 2021 оны төсөл арга хэмжээний ажлын үйл явцын мэдээ /2021 оны 03 сарын 20-ны өдрийн байдлаар/

Д/д

Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал

Батлагдсан төсөвт өртөг /мян төг/

Гэрээний дүн

Шалгарсан байгууллагын нэр

Тайлбар

ЭХ ҮҮСВЭР :” 2021 oны Дүүргийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгө

1

11 дүгээр хорооны "Гурван тэрх" ӨЭМТөвд автомашин худалдан авах

150,000,000

18,400,000 төгрөг

“УАЗ мега” ХХК

ДЗД-ийн 2020.01.11-ний өдрийн А/10 дугаар захирамжаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 2020.01.19-ний өдөр ТББ-г батлуулан 2021.01.20-ны өдөр www.tender.gov.mn цахим систем зарласан 2021.01.27-ны өдөр нээлт  хийсэн. 2021.01.29-ний өдөр "УАЗ мега" ХХК-тай 18.400.000 төгрөгийн гэрээ байгуулах, эрх олгох зөвлөмж хүргүүлсэн. 2021.02.22-ны өдөр СХД/МХА/2021/01 тоот гэрээ байгуулсан.

2

Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн халтиргаа гулгааг арилгах, цас мөсийг хайлуулах зориулалтын давсыг худалдан авах

20.000.000

49,980,000 төгрөг

"Монголын үндэсний бүтээгдэхүүн" ХХК

ДЗД-ийн 2020.01.15-ны өдрийн А/21 дугаар захирамжаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 2020.01.19-ний өдөр ТББ-г батлуулан 2021.01.20-ны өдөр www.tender.gov.mn цахим систем зарласан 2021.01.27-ны өдөр нээлт  хийсэн. 2021.01.29-ний өдөр "Монголын үндэсний бүтээгдэхүүн" ХХК-тай 49.980.000 төгрөгийн гэрээ байгуулэх, эрх олгох зөвлөмж хүргүүлсэн СХД/ДХА/2021/02 тоот гэрээ байгуулсан.

3

Авто замын нэмэлт гэрэлтүүлэг /Геологийн төв лабортороос 21 дүгээр хорооллын уулзвар хүртэл/

200.000.000

   

ДЗД-ийн 2020.01.20-ны өдрийн А/31 дугаар захирамжаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 2021.02.10-ны өдөр www.tender.gov.mn цахим системд зарласан. 2021.03.17-ны өдөр нээлт хийнэ.

4

Авто замын нэмэлт гэрлтүүлэг /Баянхошуу Ханын материалын авто замын уулзвараас Баянхошууны хөтөл/

860.000.000

   

ДЗД-ийн 2020.01.20-ны өдрийн А/31 дугаар захирамжаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2021.02.10-ны өдөр www.tender.gov.mn цахим системд зарласан. 2021.03.17-ны өдөр нээлт хийнэ.

5

Авто замын нэмэлт гэрэлтүүлэг /Барилгачин гудамж, залуус гудамж, 1 дүгээр хорооллын 33 дугаар байрны ар талын гүүрнээс Энхтайвны өргөн чөлөөний авто зам хүртэл/

 

175.000.000

 

 

ДЗД-ийн 2020.01.20-ны өдрийн А/31 дугаар захирамжаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 2021.02.10-ны өдөр www.tender.gov.mn цахим системд зарласан. 2021.03.17-ны өдөр нээлт хийнэ.

 

6

Явган хүний гүүрэн гарц /21 дүгээр хорооллын автобусны буудал/

 

441.000.000

 

 

ДЗД-ийн 2020.01.20-ны өдрийн А/32 дугаар захирамжаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 2021.03.17-ны өдөр нээлт хийнэ.

7

Авто замын нэмэлт гэрэлтүүлэг /21 дүгээр хорооллын авто замын уулзвараас Толгойтын хуучин эцэс/

 

375.000.000

 

 

ДЗД-ийн 2020.01.20-ны өдрийн А/32 дугаар захирамжаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан..2021.02.10-ны өдөр www.tender.gov.mn цахим системд зарласан. 2021.03.17-ны өдөр нээлт хийнэ. Тендерийн материал хүлээн авч байгаа

8

ОНӨААТҮГ-т худалдан авах тоног төхөөрөмж,

 

200.000.000

 

 

ДЗД-ийн 2020.02.04-ны өдрийн А/336 дугаар захирамжаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 2021.02.24-ны өдөр www.tender.gov.mn цахим системд зарласан. 2021.04.05-ны өдөр нээлт хийнэ. Тендерийн материал хүлээн авч байгаа

9

Хүүхдийн тоглоомын талбай 18 дугаар хороо, сагсан бөмбөгийн талбай 22 дугаар хороо

 

60,000,000.00

 

 

2021.02.03-ны өдрийн А/86 дугаар захирамжаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 2021.02.23-ны өдөр www.tender.gov.mn цахим системд зарласан. 2021.03.03-ны өдөр Тендерийн нээлт хийхэд 3 компани оролцсон. 2021.03.04-ны өдөр Үнэлгээний хорооны хурлаар хүчингүй болсон. 2021.03.15-ны өдөр дахин зарлана.

ЭХ ҮҮСВЭР :” 2021 oны Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө

10

Нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын цахилгаан шат

50,000,000.00

   

НЗД-н 2020.12.31-ний өдрийн А/1337 дугаар захирамжаар эрх шилжин ирсэн. ДЗД-н 2021.01.11-ний өдрийн А/09 дүгээр захирамжаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 2021.01.15-ны өдөр ТББ батлуулан 2021.01.26-ны өдөр www.tender.gov.mn, www.shd.mn  сайтад тендерийн урилгыг нийтэлсэн. 2021.02.26-ны өдөр тендерийн нээлт хийнэ. Шаардлагад нийцсэн 1 ч тендер ирээгүй тул ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 30.1.1-т заасны дагуу тендер шалгаруулалт хүчингүй болсон. 2020.03.15-ны өдөр шалгараагүй мэдэгдэл гарсан. Дахин зарлах шатандаа

 

 

 

 

Та энд дарж PDF ээр үзнэ үү

 

 

 

Сонгинохайрхан дүүрэгт 2017 онд бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө

Видео

Валютын Ханш

Санал хүсэлт илгээх