Дэлгэрэнгүйг энд дарж үзнэ үү... 

Энд дарж үзнэ үү

 

 

СХД-ийн 2021 оны төсөл арга хэмжээний ажлын үйл явцын мэдээ /2021 оны 03 сарын 20-ны өдрийн байдлаар/

Д/д

Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал

Батлагдсан төсөвт өртөг /мян төг/

Гэрээний дүн

Шалгарсан байгууллагын нэр

Тайлбар

ЭХ ҮҮСВЭР :” 2021 oны Дүүргийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгө

1

11 дүгээр хорооны "Гурван тэрх" ӨЭМТөвд автомашин худалдан авах

150,000,000

18,400,000 төгрөг

“УАЗ мега” ХХК

ДЗД-ийн 2020.01.11-ний өдрийн А/10 дугаар захирамжаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 2020.01.19-ний өдөр ТББ-г батлуулан 2021.01.20-ны өдөр www.tender.gov.mn цахим систем зарласан 2021.01.27-ны өдөр нээлт  хийсэн. 2021.01.29-ний өдөр "УАЗ мега" ХХК-тай 18.400.000 төгрөгийн гэрээ байгуулах, эрх олгох зөвлөмж хүргүүлсэн. 2021.02.22-ны өдөр СХД/МХА/2021/01 тоот гэрээ байгуулсан.

2

Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн халтиргаа гулгааг арилгах, цас мөсийг хайлуулах зориулалтын давсыг худалдан авах

20.000.000

49,980,000 төгрөг

"Монголын үндэсний бүтээгдэхүүн" ХХК

ДЗД-ийн 2020.01.15-ны өдрийн А/21 дугаар захирамжаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 2020.01.19-ний өдөр ТББ-г батлуулан 2021.01.20-ны өдөр www.tender.gov.mn цахим систем зарласан 2021.01.27-ны өдөр нээлт  хийсэн. 2021.01.29-ний өдөр "Монголын үндэсний бүтээгдэхүүн" ХХК-тай 49.980.000 төгрөгийн гэрээ байгуулэх, эрх олгох зөвлөмж хүргүүлсэн СХД/ДХА/2021/02 тоот гэрээ байгуулсан.

3

Авто замын нэмэлт гэрэлтүүлэг /Геологийн төв лабортороос 21 дүгээр хорооллын уулзвар хүртэл/

200.000.000

   

ДЗД-ийн 2020.01.20-ны өдрийн А/31 дугаар захирамжаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 2021.02.10-ны өдөр www.tender.gov.mn цахим системд зарласан. 2021.03.17-ны өдөр нээлт хийнэ.

4

Авто замын нэмэлт гэрлтүүлэг /Баянхошуу Ханын материалын авто замын уулзвараас Баянхошууны хөтөл/

860.000.000

   

ДЗД-ийн 2020.01.20-ны өдрийн А/31 дугаар захирамжаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2021.02.10-ны өдөр www.tender.gov.mn цахим системд зарласан. 2021.03.17-ны өдөр нээлт хийнэ.

5

Авто замын нэмэлт гэрэлтүүлэг /Барилгачин гудамж, залуус гудамж, 1 дүгээр хорооллын 33 дугаар байрны ар талын гүүрнээс Энхтайвны өргөн чөлөөний авто зам хүртэл/

 

175.000.000

 

 

ДЗД-ийн 2020.01.20-ны өдрийн А/31 дугаар захирамжаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 2021.02.10-ны өдөр www.tender.gov.mn цахим системд зарласан. 2021.03.17-ны өдөр нээлт хийнэ.

 

6

Явган хүний гүүрэн гарц /21 дүгээр хорооллын автобусны буудал/

 

441.000.000

 

 

ДЗД-ийн 2020.01.20-ны өдрийн А/32 дугаар захирамжаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 2021.03.17-ны өдөр нээлт хийнэ.

7

Авто замын нэмэлт гэрэлтүүлэг /21 дүгээр хорооллын авто замын уулзвараас Толгойтын хуучин эцэс/

 

375.000.000

 

 

ДЗД-ийн 2020.01.20-ны өдрийн А/32 дугаар захирамжаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан..2021.02.10-ны өдөр www.tender.gov.mn цахим системд зарласан. 2021.03.17-ны өдөр нээлт хийнэ. Тендерийн материал хүлээн авч байгаа

8

ОНӨААТҮГ-т худалдан авах тоног төхөөрөмж,

 

200.000.000

 

 

ДЗД-ийн 2020.02.04-ны өдрийн А/336 дугаар захирамжаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 2021.02.24-ны өдөр www.tender.gov.mn цахим системд зарласан. 2021.04.05-ны өдөр нээлт хийнэ. Тендерийн материал хүлээн авч байгаа

9

Хүүхдийн тоглоомын талбай 18 дугаар хороо, сагсан бөмбөгийн талбай 22 дугаар хороо

 

60,000,000.00

 

 

2021.02.03-ны өдрийн А/86 дугаар захирамжаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 2021.02.23-ны өдөр www.tender.gov.mn цахим системд зарласан. 2021.03.03-ны өдөр Тендерийн нээлт хийхэд 3 компани оролцсон. 2021.03.04-ны өдөр Үнэлгээний хорооны хурлаар хүчингүй болсон. 2021.03.15-ны өдөр дахин зарлана.

ЭХ ҮҮСВЭР :” 2021 oны Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө

10

Нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын цахилгаан шат

50,000,000.00

   

НЗД-н 2020.12.31-ний өдрийн А/1337 дугаар захирамжаар эрх шилжин ирсэн. ДЗД-н 2021.01.11-ний өдрийн А/09 дүгээр захирамжаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 2021.01.15-ны өдөр ТББ батлуулан 2021.01.26-ны өдөр www.tender.gov.mn, www.shd.mn  сайтад тендерийн урилгыг нийтэлсэн. 2021.02.26-ны өдөр тендерийн нээлт хийнэ. Шаардлагад нийцсэн 1 ч тендер ирээгүй тул ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 30.1.1-т заасны дагуу тендер шалгаруулалт хүчингүй болсон. 2020.03.15-ны өдөр шалгараагүй мэдэгдэл гарсан. Дахин зарлах шатандаа

 

 

 

 

Та энд дарж PDF ээр үзнэ үү

 

 

 

Сонгинохайрхан дүүрэгт 2017 онд бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө

 СХД-ийн 2016 оны төсөл арга хэмжээний ажлын үйл явцын мэдээ /2016 оны 11 сарын 08-ны өдрийн байдлаар/

СХД-ИЙН 2016 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ,ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ЯВЦЫН МЭДЭЭ /07-Р САРЫН 08-НЫ ӨДРИЙН БАЙДЛААР/

СХД-ийн 2016 оны төсөл арга хэмжээний ажлын үйл явцын мэдээ /2016 оны 07 сарын 08-ны өдрийн байдлаар/
Д/д Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал  Батлагдсан төсөвт өртөг /мян төг/  Гэрээний дүн Шалгарсан байгууллагын нэр Тайлбар
ЭХ ҮҮСВЭР :  2016 oны Орон нутгийн хєгжлийн сангийн хєрєнгє  
1 Чийрэгжүүлэлтийн танхимын тохижилт/1-р хороо, хорооны байр/ 12500,0     2016/04/21-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/06/08-нд тендер зарлагдсан.2016/06/22-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/07/01-нд гэрээ байгуулсан.
2 Шарлагын аппарат худалдан авах/4-р хороо, Өрхийн эрүүл мэндийн төв/ 7000,0     2016/04/21-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/06/08-нд тендер зарлагдсан.2016/06/22-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/07/01-нд гэрээ байгуулсан.
3 Чийрэгжүүлэлтийн төхөөрөмж худалдан авах/19-р хороо, хорооны байр/ 6300,0     2016/04/21-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/06/08-нд тендер зарлагдсан.2016/06/22-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/07/01-нд гэрээ байгуулсан.
4 Иргэний танхимын тохижилт/4-р хороо, хорооны байр/ 10600,0     2016/04/21-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/06/27-нд тендер зарласан.2016/07/05-нд нээлт хийсэн.Үнэлгээ хийх шатандаа.2016.07/08-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.
5 Иргэний танхимын тохижилт/6-р хороо, хорооны байр/ 13200,0     2016/04/21-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/06/08-нд тендер зарлагдсан.2016/06/22-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/07/01-нд гэрээ байгуулсан.
6 Иргэний танхимын тохижилт/26-р хороо, хорооны байр/ 14000,0 39 862 Дорнын алтан од ХХК 2016/04/21-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/06/08-нд тендер зарлагдсан.2016/06/22-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/07/01-нд гэрээ байгуулсан.
7 Иргэний танхимын тохижилт/28-р хороо, хорооны байр/ 12300,0
8 Хорооны тохижилт /26-р хороо, хорооны байр/ 16800,0     2016/04/21-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/06/08-нд тендер зарлагдсан.2016/06/22-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.
9 Тоглоомын талбайд тоглоом худалдан авах/16-р хороо, 28, 29, 30, 31-р байрны дунд/ 20000,0     2016/04/21-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/06/27-нд тендер зарласан.2016/07/05-нд нээлт хийсэн.Үнэлгээ хийх шатандаа.2016.07/08-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.
10 Камержуулалт /13-р хороо, 8, 9, 10, 11-р байрны дунд/ 38700,0     2016/04/21-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/06/27-нд тендер зарласан.2016/07/05-нд нээлт хийсэн.Үнэлгээ хийх шатандаа.2016.07/08-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.
11 Гэрэлтүүлэг /1-р хороо, Толгойтын 97, 107-114-р гудамж/ 90000,0     2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/17-нд тендер зарлагдсан.2016/06/16-нд нээлт хийсэн.Үнэлгээ хийх шатандаа.
12 Гэрэлтүүлэг /2-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ 89400,0     2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/18-нд тендер зарлагдсан.2016/06/16-нд нээлт хийсэн.Үнэлгээ хийх шатандаа.
13 Гэрэлтүүлэг /3-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ 73500,0 58800,26 Нүнжиг ХХК 2016/04/21-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/23-нд зарласан.2016/05/30-нд нээлт хийсэн.2016/06/08-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016/06/13-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/06/21-нд гэрээ байгуулсан.
14 Гэрэлтүүлэг /4-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ 37500,0 29583,51 Дархан Парагон ХХК 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/23-нд зарласан.2016/05/30-нд нээлт хийсэн.2016/06/09-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016/06/15-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/06/23-нд гэрээ байгуулсан.
15 Гэрэлтүүлэг /5-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ 59500,0 57949,87 Уран цамхаг ХХК 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/23-нд зарласан.2016/05/30-нд нээлт хийсэн.2016/06/10-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016/07/04-нд гэрээ байгуулсан.
16 Гэрэлтүүлэг /6-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ 40000,0 37525,32 Төгс гэрэлтүүлэг ХХК 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/23-нд зарласан.2016/05/30-нд нээлт хийсэн.2016/06/09-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016/06/14-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/06/22-нд гэрээ байгуулсан.
17 Хорооны фасад засвар/7-р хороо, хорооны байр/ 30000,0     2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/06/27-нд тендер зарласан.2016/07/05-нд нээлт  хийсэн.Үнэлгээ хйих шатандаа.
18 Усан сан /7-р хороо, Монлааны 10-р гудамж/ 43000,0     2016/07/06-нд тендер зарлагдсан.
19 Гэрэлтүүлэг /7-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ 45000,0 36929,66 Төгс гэрэлтүүлэг ХХК 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/23-нд зарласан.2016/05/30-нд нээлт хийсэн.2016/06/07-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016.06.10-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/06/21-нд гэрээ байгуулсан.
20 Гэрэлтүүлэг /8-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ 65600,0 60661,81 Энержи комплекс ХХК 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/23-нд зарласан.2016/05/30-нд нээлт хийсэн.2016/06/09-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016.06.14-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/06/22-нд гэрээ байгуулсан
21 Гэрэлтүүлэг /9-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ 62000,0     2016/04/21-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/06/16-нд зарласан.2016/06/23-нд нээлт хийсэн.Үнэлгээ хийх шатандаа.
22 Гэрэлтүүлэг /10-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ 69500,0 60771,25 Эрчим өгий ХХК 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/23-нд зарласан.2016/05/30-нд нээлт хийсэн.2016/06/07-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016.06.15-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/06/22-нд гэрээ байгуулсан.
23 Гэрэлтүүлэг /11-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ 71300,0 62841,04 ЭДС ХХК 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/23-нд зарласан.2016/05/30-нд нээлт хийсэн.2016/06/10-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016.06.14-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/06/22-д гэрээ байгуулсан.
24 Гэрэлтүүлэг /12-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ 37700,0 37412,45 Цогт хас ХХК 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/23-нд зарласан.2016/05/30-нд нээлт хийсэн.2016/06/09-нд зөвлөмж хүргүүлсэн. 2016/06/21-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/07/06-нд гэрээ байгуулсан.
25 Тоглоомын талбай байгуулах/14-р хороо, 14-р байрны хойд талд/ 39700,0     2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/06/13-нд тендер зарлагдсан.2016/06/20-нд нээлт хийсэн.2016/06/21-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016/07/01-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.
26 Авто зогсоол байгуулах/15-р хороо, 23-р байрны хойд талд/ 40700,0     2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан
27 Тоглоомын талбай засварлах/17-р хороо, 28, 29, 30, 31-р байрны дунд/ 36300,0     2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/06/13-нд тендер зарлагдсан.2016/06/20-нд нээлт хийсэн.2016/06/28-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016/07/01-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.
28 Тоглоомын талбай байгуулах/18-р хороо, 16-р байрны урд талд/ 62100,0     2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/06/13-нд тендер зарлагдсан.2016/06/20-нд нээлт хийсэн.2016/06/21-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016/07/01-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.
29 Гэрэлтүүлэг /19-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ 66700,0 53171,08 Монхурд ХХК 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/23-нд зарласан.2016/05/30-нд нээлт хийсэн.2016/06/23-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/07/06-нд гэрээ байгуулсан.
30 Байрууд дундын өмчлөлийн шугам хоолойг солих/20-р хороо, Нефтийн 1, 2, 3-р 27 дугаар байрууд, 1, 2, 3-р 30 дугаар байрууд/ 49700,0 45300,39 Хос шугам ХХК 2016/06/06-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/06/07-нд тендер зарлагдсан.2016/06/16-нд нээлт хийсэн.2016/06/24-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/06/30-нд гэрээ байгуулсан.
31 Гэрэлтүүлэг /21-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ 47100,0 40515,08 Энержи Тех Прогресс ХХК 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/23-нд зарласан.2016/05/30-нд нээлт хийсэн.2016/06/10-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016/07/04-нд гэрээ байгуулсан.
32 Гэрэлтүүлэг /22-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ 125600,0     2016/04/21-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/18-нд тендер зарлагдсан.2016/06/20-нд нээлт хийсэн.Үнэлгээ хийх шатандаа.
33 Гэрэлтүүлэг /23-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ 94800,0     2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/17-нд тендер зарлагдсан.2016/06/16-нд нээлт хийсэн.2016/07/04-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.
34 Гэрэлтүүлэг /24-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ 91000,0     2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/17-нд тендер зарлагдсан.2016/06/16-нд нээлт хийсэн.Үнэлгээ хийх шатандаа.
35 Гэрэлтүүлэг /25-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ 89500,0     2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/17-нд тендер зарлагдсан.2016/06/16-нд нээлт хийсэн.2016/07/04-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.
36 Гэрэлтүүлэг /26-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ 88000,0     2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/17-нд тендер зарлагдсан.2016/06/16-нд нээлт хийсэн.Үнэлгээ хийх шатандаа.
37 Гэрэлтүүлэг /27-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ 42700,0 41073,29 Некст стандарт ХХК 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/23-нд зарласан.2016/05/30-нд нээлт хийсэн.2016/06/09-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016/06/21-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/07/04-нд гэрээ байгуулсан.
38 Гэрэлтүүлэг /28-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ 38000,0 38081,14 Инерци ХХК 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/23-нд зарласан.2016/05/30-нд нээлт хийсэн.2016/06/09-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016/06/15-нд эрх олгх мэдэгдэл гарсан.2016/06/23-нд гэрээ байгуулсан.
39 Явган хүний гүүр барих /29-р хороо, Москва хорооллын зүүн талын далан/ 35000,0     2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/06/27-нд тендер зарласан.2016/07/05-нд нээлт  хийсэн.Үнэлгээ хйих шатандаа.
40 Явган хүний зам барих /29-р хороо, Драгон төвийн арын хороолол дотор/ 15900,0 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/06/27-нд тендер зарласан.2016/07/05-нд нээлт  хийсэн.Үнэлгээ хйих шатандаа.
41 Гэрэлтүүлэг /30-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ 46100,0 42742,96 ЦАМЦ ХХК 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/23-нд зарласан.2016/05/30-нд нээлт хийсэн.2016/06/10-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016/06/15-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/06/22-нд гэрээ байгуулсан.
42 Гэрэлтүүлэг /16-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ 17100,0 45537,52 Баян Могод ХХК 2016/04/21-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/23-нд зарласан.2016/05/30-нд нээлт хийсэн.2016/06/08-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016/06/13-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/06/21-нд гэрээ байгуулсан.
43 Гэрэлтүүлэг /31-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ 36600,0
44 Усан сан /31-р хороо, Дунд наран 18-р гудамж 43000,0     2016/07/06-нд тендер зарлагдсан.
45 Шороон зам засварлаж сайжруулах /32-р хороо/ 24000,0     2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/23-нд зарласан.Тендер хүчингүй болсон
46 Айл өрхүүдийг цахилгаанаар хангах /32-р хороо/ 50000,0     Үнэлгээний хороо байгуулагдах шатандаа
47 Шаардлагатай тоног төхөөрөмж авах /Дүүргийн ЗДТГ/ 24200,0     Үнэлгээний хороо байгуулагдах шатандаа
48 Сүлжээний свич авах, трансын зураг хийлгэх,FDF засварлах /32-р хороо/ 9800,0     Үнэлгээний хороо байгуулагдах шатандаа
49 Олон үйлдэлт хувилагч машин авах /Дүүргийн ЗДТГ/ 7000,0     Үнэлгээний хороо байгуулагдах шатандаа
50 Гэрэлтүүлэг /32-р хороо/ 70000,0     Үнэлгээний хороо байгуулагдах шатандаа
51 Гэрэлтүүлэг /21-р хороо/ 57000,0     Үнэлгээний хороо байгуулагдах шатандаа
52 Гэрэлтүүлэг /22-р хороо/ 35000,0     Үнэлгээний хороо байгуулагдах шатандаа
53 Гэрэлтүүлэг /22-р хороо/ 57000,0     Үнэлгээний хороо байгуулагдах шатандаа
54 Хороодод машин авахад дэмжлэг үзүүлэх 30000,0     Үнэлгээний хороо байгуулагдах шатандаа
55 Шаардлагатай тоног төхөөрөмж авах /21-р хорооны Соёлын оронд/ 10000,0     Үнэлгээний хороо байгуулагдах шатандаа
56 Жишиг гудамж тохижуулахад шаардлагатай материал худалдан авах /22-р хороо/ 10000,0     Үнэлгээний хороо байгуулагдах шатандаа
57 Жишиг гудамж тохижуулахад шаардлагатай материал худалдан авах /Нийтийн эзэмшлийн зам талбай/ 10000,0     Үнэлгээний хороо байгуулагдах шатандаа
58 Өрөө тохижуулах /Цагдаагийн 1-р хэлтэс/ 20000,0     Үнэлгээний хороо байгуулагдах шатандаа
59 Эмзэг бүлгийн иргэдэд олгох гэр авах 15000,0     Үнэлгээний хороо байгуулагдах шатандаа
60 Ухаалаг дэлгэц авах /Цагдаагийн 2-р хэлтэс/ 15000,0     Үнэлгээний хороо байгуулагдах шатандаа
61 Орчны цэвэрлэгээ /14-р хороо/ 30000,0     Үнэлгээний хороо байгуулагдах шатандаа
62 Чийрэгжүүлэлтийн тоног төхөөрөмж авах /29-р хороо/ 15000,0     Үнэлгээний хороо байгуулагдах шатандаа
63 Засвар /123-р сургууль/ 3000,0     Үнэлгээний хороо байгуулагдах шатандаа
64 Хүчилтөрөгчийн аппарат авах /14-р хорооны өрхийн эрүүл мэндийн төв/ 2000,0     Үнэлгээний хороо байгуулагдах шатандаа
65 Автомашин авах /5,7,26-р хорооны Өрхийн эрүүл мэндийн төв 30000,0     2016/06/06-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан
66 Дээвэр засвар /Ирээдүй цогцолбор сургууль/ 40000,0     2016/06/06-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан
67 Тоглоомын талбай байгуулах /20-р хороо/ 20000,0     2016/06/06-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан
68 Тоглоомын талбай засварлах /4-р хороо/ 15000,0     2016/06/06-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан
69 Орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газрыг тохижуулах /25-р хороо/ 23700,0     2016/06/06-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан
70 Сагсан бөмбөгийн талбай байгуулах /11-р хороо/ 25000,0     2016/06/06-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан
71 0.4 квт-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам тавих /24-р хороо/ 9600,0     Үнэлгээний хороо байгуулагдах шатандаа
72 0.4 квт-ын тоолуурын нэгдсэн шит байгуулах /24-р хороо/ 6900,0     Үнэлгээний хороо байгуулагдах шатандаа
73 Хаш чулуун ор худалдан авах /22-р хороо Одонт манал, 25-р хороо Цэцэг хайрхан, 26-р хороо Эхэн босго өрхийн эрүүл мэндийн төв 20000,0     2016/06/06-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан
74 Хэлмэгдэгсдийн хөшөө орчимд байгуулагдах цэцэрлэгт хүрээлэнгийн 37.0 га газрын эргэлтийн цэгийг тогтоож байр зүйн зураг гаргуулах /32-р хороо/ 28300,0     Үнэлгээний хороо байгуулагдах шатандаа
75 Дүүргийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2017 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын ажлын талаар иргэдээс санал авах хуудас хэвлэх болон бусад шаардлагатай ажил  27970,0     Үнэлгээний хороо байгуулагдах шатандаа
76 Техникийн нөхцөл авах болон бусад бэлтгэл ажил 5000,0     Үнэлгээний хороо байгуулагдах шатандаа
Зөвлөх үйлчилгээ:        
82 Тохижилтын зураг.төсөв боловсруулах 8262,00 6741,00 Тэнхлэг констракшн ХХК 2016/02/02-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/03/22-ны өдөр эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/03/29-нд гэрээ байгуулсан.
83 Гэрэлтүүлгийн хяналтын төсөв боловсруулах 22510,00 20259,00 Мэргэшсэн төсөвчин П.Ариунцэцэг 2016/02/02-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/03/22-ны өдөр эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/03/29-нд гэрээ байгуулсан.
84 Тохижилтын хяналтын төсөв боловсруулах   1680,00 1720,00 А.Эрдэнэ-Ундрах Төсөвчин 2016/05/31-нд тендер зарлагдсан.2016/06/10-нд нээлт хийсэн.2016/07/01-нд гэрээ байгуулсан.
85 Гэрэлтүүлгийн зураг төсөв боловсруулах 15948,00 12000,00 Оргилт-Од ХХК 2016/02/02-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/03/22-ны өдөр эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/03/30-нд гэрээ байгуулсан.
86 Дүүргийн нутгийн захиргааны ордны зураг төсөв боловсруулах 100000,00     2016/02/17-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/04/26-нд зарласан.2016/06/13-нд нээлт хийсэн.2016/07/01-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.
           

Татаж авах

Видео

Валютын Ханш

Санал хүсэлт илгээх