СХД-ийн 2016 оны төсөл арга хэмжээний ажлын үйл явцын мэдээ /2016 оны 06 сарын 07-ны өдрийн байдлаар/

Та энд дарж дэлгэрэнгүй үзнэ үү.