СХД-ийн 2016 оны төсөл арга хэмжээний ажлын үйл явцын мэдээ /2016 оны 11 сарын 08-ны өдрийн байдлаар/

 

Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал  Батлагдсан төсөвт өртөг /мян төг/  05 - Гэрээний дүн  /төг/ 05 - Шалгарсан байгууллагын нэр  Товч тайлбар
1,19-р хороо чийрэгжүүлэлтийн танхим, 6-р хорооны иргэний танхимд шаардлагатай тоног төхөөрөмж, 4-р хорооны өрхийн эрүүл мэндийн төвд шарлагын аппарат тус тус нийлүүлэх 39000.0 37,737 Жавхлан хүслэн ХХК 2016/04/21-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/06/08-нд тендер зарлагдсан.2016/06/15-нд нээлт хийсэн.2016/06/15-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016/06/22-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/07/01-нд гэрээ байгуулсан.
Иргэний танхимын тохижилт/26, 28-р хороо, хорооны байр/, 26-р хороо хорооны тохижилт 43100.0 39,862 Дорнын алтан од ХХК 2016/04/21-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/06/08-нд тендер зарлагдсан.2016.06.15-нд нээлт хийсэн.2016/06/15-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016/06/22-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/07/01-нд гэрээ байгуулсан.
Тоглоомын талбайд тоглоом худалдан авах/16-р хороо, 28, 29, 30, 31-р байрны дунд/, 4-р хороо иргэний танхим тохижилт 30600.0 30161.10 Нүнжиг ХХК 2016/04/21-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/06/27-нд тендер зарлагдсан.2016/07/05-нд нээлт хийсэн.2016/07/05-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016/07/19-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/07/26-нд гэрээ байгуулсан.
Камержуулалт /13-р хороо, 8, 9, 10, 11-р байрны дунд/ 38700.0 35475.00 Од санаа ХХК 2016/04/21-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/06/27-нд тендер зарлагдсан.2016/07/05-нд нээлт хийсэн.2016.07/08-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016/07/19-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/07/26-нд гэрээ байгуулсан.
Гэрэлтүүлэг /1-р хороо, Толгойтын 97, 107-114-р гудамж/ 90000.0 77439.93 Дархан Парагон ХХК 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/17-нд тендер зарлагдсан.2016/06/16-нд нээлт хийсэн.2016/07/08-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016/07/19-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/07/29-нд гэрээ байгуулсан.
Гэрэлтүүлэг /2-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ 89400.0 82295.30 ЭДС ХХК 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/18-нд тендер зарлагдсан.2016/06/16-нд нээлт хийсэн.2016/07/08-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016/07/19-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/07/27-нд гэрээ байгуулсан.
Гэрэлтүүлэг /3-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ 73500.0 58800.26 Нүнжиг ХХК болон Баян Могод ХХК түншлэл 2016/04/21-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/23-нд тендер зарлагдсан.2016/05/30-нд нээлт хийсэн.2016/06/08-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016/06/13-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/06/21-нд гэрээ байгуулсан.
Гэрэлтүүлэг /4-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ 37500.0 29583.51 Дархан Парагон ХХК 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/23-нд тендер зарлагдсан.2016/05/30-нд нээлт хийсэн.2016/06/09-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016/06/15-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/06/23-нд гэрээ байгуулсан.
Гэрэлтүүлэг /5-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ 59500.0 57949.87 Уран цамхаг ХХК 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/23-нд тендер зарлагдсан.2016/05/30-нд нээлт хийсэн.2016/06/10-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016/06/21-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/07/04-нд гэрээ байгуулсан.
Гэрэлтүүлэг /6-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ 40000.0 37525.32 Төгс гэрэлтүүлэг ХХК 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/23-нд тендер зарлагдсан.2016/05/30-нд нээлт хийсэн.2016/06/09-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016/06/14-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/06/22-нд гэрээ байгуулсан.
Хорооны фасад засвар/7-р хороо, хорооны байр/ 30000.0 28909.47 Арвин тэмүүлэл ХХК 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/06/27-нд тендер зарлагдсан.2016/07/05-нд нээлт хийсэн.2016/07/08-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016/08/03-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/08/16-нд гэрээ байгуулсан.
Усан сан /7-р хороо, Дэнжийн 7-р гудамж/ 43000.0 42890.69 Зорь бүтээ ХХК 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/07/06-нд тендер зарлагдсан.2016/07/20-нд нээлт хийсэн.2016/08/05-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016/08/15-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/06/21-нд гэрээ байгуулсан.
Гэрэлтүүлэг /7-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ 45000.0 36929.66 Төгс гэрэлтүүлэг ХХК 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/23-нд тендер зарлагдсан.2016/05/30-нд нээлт хийсэн.2016/06/07-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016.06.10-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/06/21-нд гэрээ байгуулсан.
Гэрэлтүүлэг /8-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ 65600.0 60661.81 Энержи комплекс ХХК 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/23-нд тендер зарлагдсан.2016/05/30-нд нээлт хийсэн.2016/06/09-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016.06.14-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/06/22-нд гэрээ байгуулсан
Гэрэлтүүлэг /9-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ 62000.0 56286.68 Инерци ХХК 2016/04/21-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/06/16-нд тендер зарлагдсан.2016/06/23-нд нээлт хийсэн.2016/07/08-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016/07/19-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/08/09-нд гэрээ байгуулсан.
Гэрэлтүүлэг /10-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ 69500.0 60771.25 Эрчим өгий ХХК 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/23-нд ендер зарлагдсан.2016/05/30-нд нээлт хийсэн.2016/06/07-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016.06.15-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/06/22-нд гэрээ байгуулсан.
Гэрэлтүүлэг /11-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ 71300.0 62841.04 ЭДС ХХК 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/23-нд тендер зарлагдсан.2016/05/30-нд нээлт хийсэн.2016/06/10-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016.06.14-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/06/22-д гэрээ байгуулсан.
Гэрэлтүүлэг /12-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ 37700.0 37412.45 Цогт хас ХХК 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/23-нд тендер зарлагдсан.2016/05/30-нд нээлт хийсэн.2016/06/09-нд зөвлөмж хүргүүлсэн. 2016/06/21-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/07/06-нд гэрээ байгуулсан.
Тоглоомын талбай байгуулах/14-р хороо, 14-р байрны хойд талд/ 39700.0 34416.82 Өгөөмөр баян дэнж ХХК 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/06/13-нд тендер зарлагдсан.2016/06/20-нд нээлт хийсэн.2016/06/21-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016/07/01-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/07/08-нд гэрээ байгуулсан.
Авто зогсоол байгуулах/15-р хороо, 23-р байрны хойд талд/ 40700.0     2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
Тоглоомын талбай засварлах/17-р хороо, 28, 29, 30, 31-р байрны дунд/ 36300.0 32802.95 Зорь бүтээ ХХК 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/06/13-нд тендер зарлагдсан.2016/06/20-нд нээлт хийсэн.2016/06/28-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016/07/01-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/07/08-нд гэрээ байгуулсан.
Тоглоомын талбай байгуулах/18-р хороо, 16-р байрны урд талд/ 62100.0 55740.06 Глобал гэйтвэй ХХК 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/06/13-нд тендер зарлагдсан.2016/06/20-нд нээлт хийсэн.2016/06/21-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016/07/01-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/07/21-нд гэрээ байгуулсан.
Гэрэлтүүлэг /19-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ 66700.0 53171.08 Монхурд ХХК 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/23-нд  тендер зарлагдсан.2016/05/30-нд нээлт хийсэн.2016/06/08-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016/06/23-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/07/06-нд гэрээ байгуулсан.
Байрууд дундын өмчлөлийн шугам хоолойг солих/20-р хороо, Нефтийн 1, 2, 3-р 27 дугаар байрууд, 1, 2, 3-р 30 дугаар байрууд/ 49700.0 45300.39 Хос шугам ХХК 2016/06/06-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/06/07-нд тендер зарлагдсан.2016/06/16-нд нээлт хийсэн.2016/06/16-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016/06/24-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/06/30-нд гэрээ байгуулсан.
Гэрэлтүүлэг /21-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ 47100.0 40515.08 Энержи Тех Прогресс ХХК 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/23-нд тендер зарлагдсан.2016/05/30-нд нээлт хийсэн.2016/06/10-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016/06/20-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/07/04-нд гэрээ байгуулсан.
Гэрэлтүүлэг /22-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ 125600.0 94041.05 Энерго тех сервис ХХК 2016/04/21-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/18-нд тендер зарлагдсан.2016/06/20-нд нээлт хийсэн.2016/07/08-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016/07/19-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.Гэрээ байгуулсан.
Гэрэлтүүлэг /23-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ 94800.0 78484.24 Согриглүн ХХК 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/17-нд тендер зарлагдсан.2016/06/16-нд нээлт хийсэн.2016/07/04-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016/07/22-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/08/01-нд гэрээ байгуулсан
Гэрэлтүүлэг /24-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ 91000.0 69854.16 Энерго тех сервис ХХК 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/17-нд тендер зарлагдсан.2016/06/16-нд нээлт хийсэн.2016/07/08-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016/07/19-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.Гэрээ байгуулсан.
Гэрэлтүүлэг /25-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ 89500.0 76498.39 ЖАМ ХХК 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/17-нд тендер зарлагдсан.2016/06/16-нд нээлт хийсэн.2016/06/21-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016/07/04-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/07/19-нд гэрээ байгуулсан.
Гэрэлтүүлэг /26-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ 88000.0 74963.29 Дархан Парагон ХХК 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/17-нд тендер зарлагдсан.2016/06/16-нд нээлт хийсэн.2016/07/08-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016/07/19-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/07/29-нд гэрээ байгуулсан.
Гэрэлтүүлэг /27-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ 42700.0 41073.29 Некст стандарт ХХК 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/23-нд тендер зарлагдсан.2016/05/30-нд нээлт хийсэн.2016/06/09-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016/06/21-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/07/04-нд гэрээ байгуулсан.
Гэрэлтүүлэг /28-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ 38000.0 38000.00 Инерци ХХК 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/23-нд тендер зарлагдсан.2016/05/30-нд нээлт хийсэн.2016/06/09-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016/06/15-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/06/23-нд гэрээ байгуулсан.
Явган хүний гүүр барих /29-р хороо, Москва хорооллын зүүн талын далан/ 35000.0 34773.24 Итгэлт Өргөө ХХК 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/06/27-нд тендер зарлагдсан.2016/07/05-нд нээлт  хийсэн.2016/07/08-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016/07/19-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан2016/07/26-нд гэрээ байгуулсан.
Явган хүний зам барих /29-р хороо, Драгон төвийн арын хороолол дотор/ 15900.0 14614.63 Баяжих галуут ХХК 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/06/27-нд тендер зарлагдсан.2016/07/05-нд нээлт  хийсэн.2016/07/08-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016/07/19-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/07/27-нд гэрээ байгуулсан.
Гэрэлтүүлэг /30-р хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ 46100.0 42742.96 ЦАМЦ ХХК 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/23-нд тендер зарлагдсан.2016/05/30-нд нээлт хийсэн.2016/06/10-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016/06/15-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/06/22-нд гэрээ байгуулсан.
Гэрэлтүүлэг /16,31-р  хороо, нийтийн эзэмшлийн талбай/ 53700.0 45537.52 Баян Могод ХХК 2016/04/21-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/23-нд тендер зарласан.2016/05/30-нд нээлт хийсэн.2016/05/31-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016/06/13-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/06/21-нд гэрээ байгуулсан.
Усан сан /31-р хороо, Дунд наран 18-р гудамж 43000.0 43000.00 Барилга импекс фирм ХХК 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/07/06-нд тендер зарлагдсан.2016/07/20-нд нээлт хийсэн.2016/07/22-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016/07/28-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/08/19-нд гэрээ байгуулсан
Шороон зам засварлаж сайжруулах /32-р хороо/ 24000.0 23916.38 Голден прогресс ХХК 2016/04/18-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/23-нд тендер зарлагдсан.2016/06/03-нд нээлт хийсэн.2016/08/19-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016/08/19-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/08/19-нд гэрээ байгуулсан.
Айл өрхүүдийг цахилгаанаар хангах /32-р хороо/ 50000.0     Үнэлгээний хороо байгуулагдах шатандаа
Шаардлагатай тоног төхөөрөмж авах /Дүүргийн ЗДТГ/ 24200.0     2016/04/21-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/07/07-нд тендер зарлагдсан.2016/07/21-нд нээлт хийсэн. 
Гэрэлтүүлэг /32-р хороо/ 70000.0     Үнэлгээний хороо байгуулагдах шатандаа
Гэрэлтүүлэг /21-р хороо/ 57000.0     Үнэлгээний хороо байгуулагдах шатандаа
Гэрэлтүүлэг /22-р хороо/ 35000.0     Үнэлгээний хороо байгуулагдах шатандаа
Гэрэлтүүлэг /22-р хороо/ 57000.0 55201.08 Юувоку ХХК 2016/04/21-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/07/07-нд тендер зарлагдсан.2016/07/21-нд нээлт хийсэн.2016/08/02-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016/08/03-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/08/12-нд гэрээ байгуулсан.
Шаардлагатай тоног төхөөрөмж авах /21-р хорооны Соёлын оронд/ 10000.0     Үнэлгээний хороо байгуулагдах шатандаа
Өрөө тохижуулах /Цагдаагийн 1-р хэлтэс/ 20000.0     Тендер зарлах шатандаа
Эмзэг бүлгийн иргэдэд олгох гэр авах 15000.0     2016/04/21-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/07/07-нд тендер зарлагдсан.2016/07/30-нд нээлт хийсэн. 
Ухаалаг дэлгэц авах /Цагдаагийн 2-р хэлтэс/ 15000.0     Үнэлгээний хороо байгуулагдах шатандаа
Засвар /123-р сургууль/ 3000.0     Үнэлгээний хороо байгуулагдах шатандаа
Хүчилтөрөгчийн аппарат авах /14-р хорооны өрхийн эрүүл мэндийн төв/ 2000.0     Үнэлгээний хороо байгуулагдах шатандаа
Дээвэр засвар /Ирээдүй цогцолбор сургууль/ 40000.0 40,000,000 Мөнгөн Цамхагт Орой ХХК 2016/04/21-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/07/06-нд тендер зарлагдсан.2016/07/20-нд нээлт хийсэн.2016/07/22-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016/07/28-нд эрх олгох мэдэгдэл хүргүүлсэн.2016/08/08-нд гэрээ байгуулсан.
Тоглоомын талбай байгуулах /20-р хороо/ 20000.0     2016/06/06-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан
Тоглоомын талбай засварлах /4-р хороо/ 15000.0     2016/06/06-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан
Орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газрыг тохижуулах /25-р хороо/ 23700.0     2016/06/06-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан
Сагсан бөмбөгийн талбай байгуулах /11-р хороо/ 25000.0     2016/06/06-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан
Хаш чулуун ор худалдан авах /22-р хороо Одонт манал, 25-р хороо Цэцэг хайрхан, 26-р хороо Эхэн босго өрхийн эрүүл мэндийн төв 20000.0     2016/06/06-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/07/06-нд тендер зарлагдсан.2016/07/20-нд нээлт хийх байсан боловч нэгч компани тендерт оролцоогүй./Батлагдсан төсөв хүрээгүй./
Хэлмэгдэгсдийн хөшөө орчимд байгуулагдах цэцэрлэгт хүрээлэнгийн 37.0 га газрын эргэлтийн цэгийг тогтоож байр зүйн зураг гаргуулах /32-р хороо/ 28300.0 26,410,000 Парцел ХХК 2016/04/21-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/06/13-нд тендер зарлагдсан.2016/06/20-нд нээлт хийсэн.2016/06/20-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016/06/22-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/06/29-нд гэрээ байгуулсан.
Цагдаа-олон нийтийн талбай байгуулах /9-р хороо/ 115000.0     Зарлагдах шатандаа
Зөвлөх үйлчилгээ:        
Тохижилтын зураг төсөв боловсруулах 8262.00 6741.00 Тэнхлэг констракшн ХХК 2016/02/02-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/02/17-нд тендер зарлагдсан.2016/03/11-нд нээлт хийсэн.2016/03/17-нд зөвлөмж хүргүүлсэн..2016/03/22-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/03/29-нд гэрээ байгуулсан.
Гэрэлтүүлгийн хяналтын төсөв боловсруулах 22510.00 20259.00 Мэргэшсэн төсөвчин П.Ариунцэцэг 2016/02/02-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/02/17-нд тендер зарлагдсан.2016/03/11-нд нээлт хийсэн.2016/03/17-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016/03/22-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/03/29-нд гэрээ байгуулсан.
Тохижилтын хяналтын төсөв боловсруулах   1680.00 1720.00 А.Эрдэнэ-Ундрах Төсөвчин 2016/02/02-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/05/31-нд тендер зарлагдсан.2016/06/10-нд нээлт хийсэн.2016/07/08-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016/07/08-нд эрх олгох мэдэгдэл хүргүүлсэн.2016/07/15-нд гэрээ байгуулсан.
Гэрэлтүүлгийн зураг төсөв боловсруулах 15948.00 12000.00 Оргилт-Од ХХК 2016/02/02-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/02/17-нд тендер зарлагдсан.2016/03/11-нд нээлт хийсэн.2016/03/17-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016/03/22-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/03/30-нд гэрээ байгуулсан.
Дүүргийн нутгийн захиргааны ордны зураг төсөв боловсруулах 100000.00 97911.00 ББСМО ХХК 2016/02/17-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.2016/04/26-нд тендер зарлагдсан.2016/05/05нд нээлт хийсэн.2016/06/20-нд зөвлөмж хүргүүлсэн.2016/07/01-нд эрх олгох мэдэгдэл гарсан.2016/07/08-нд гэрээ байгуулсан.