СХД-ИЙН ХААА-НЫ 2014 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ЯВЦЫН МЭДЭЭ /12-Р САРЫН  03-НИЙ ӨДРИЙН БАЙДЛААР/

ТА ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ.

СХД-ИЙН ХААА-НЫ 2014 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ЯВЦЫН МЭДЭЭ /10-Р САРЫН  31-НИЙ ӨДРИЙН БАЙДЛААР/

ТА ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ.

СХД-ИЙН ХААА-НЫ 2014 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ЯВЦЫН МЭДЭЭ /10-Р САРЫН  23-НЫ ӨДРИЙН БАЙДЛААР/

ТА ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

СХД-ИЙН ХААА-НЫ 2014 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ЯВЦЫН МЭДЭЭ /8-Р САРЫН  26-НЫ ӨДРИЙН БАЙДЛААР/

ТА ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

СХД-ИЙН ХААА-НЫ 2014 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ЯВЦЫН МЭДЭЭ  

Та энд дарж үзнэ үү.

СХД-ИЙН ХААА-НЫ 2014 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ЯВЦЫН МЭДЭЭ  

Та энд дарж үзнэ үү.

СХД-ИЙН ХААА-НЫ 2013 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ЯВЦЫН МЭДЭЭ  

Та энд дарж үзнэ үү.

СХД-ийн ХААА-ны 2013 оны хєрєнгє оруулалт, тєсєл арга хэмжээний ажлын явцын мэдээ

Та энд дарж үзнэ үү

СХД-ийн ХААА-ны 2013 оны хєрєнгє оруулалт, тєсєл арга хэмжээний ажлын явцын мэдээ / Жилийн эцсийн байдлаар/ 

Та энд дарж үзнэ үү

2013 онд Сонгинохайрхан дүүрэгт хэрэгжиж буй хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний ажлын явцын мэдээ 2013.11.27-ны байдлаар

 

2013 ОНД СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГТ ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ
АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ЯВЦЫН МЭДЭЭ 

Нэг.Хороодод  2013.11.27-ны байдлаар 
ЭХ ҮҮСВЭР :  Сонгинохайрхан дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 
д/д Хороо Ажлын нэр Байршил Хэмжээ Шалгарсан байгууллагын нэр  Хэрэгжилтийн явц, тайлбар
1 1 1 Усан сан барих Толгойтын 107- 108-р гудамж    Баяжих Галуут ХХК Гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэл гарсан 
2 3 Явган хүний зам Толгойтын 48,49, 50-р гудамж 575 м2   Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа 
3 2 Бичил цэцэрлэг байгуулах Толгойтын  92-р гудамж  /мод тарих, сандал  2500м2 Арт инженеринг ХХК Гэрээ хийгдсэн 
4 4 Гэрэлтүүлэг Толгойтын  1-17, 38-128 -р гудамж 2550 м   Зураг төсөв, зургийн даалгавар ирээгүй ажил 
5 2 1 Усан сан  72 дугаар гудамжны баруун урд талд   Дөрвөн Лхагва ХХК Гэрээ хийгдсэн 
6 2 Хөлбөмбөгийн талбай байгуулах 42-р сургуулийн хашаанд 525м2 Хаан байц ХХК Гэрээ хийгдсэн 
7 3 Гэрэлтүүлэг Орбитын  17-р гудамж 950м   Зураг төсөв, зургийн даалгавар ирээгүй ажил 
8 3 1 Бичил цэцэрлэг 80-р цэцэрлэгийн хашаанд 325м2 Хэрлэнхээ ХХК  Гэрээ хийгдсэн 
9 2 Иргэдийн чөлөөт цаг өнгөрүүлэх танхимын тохижилт Хорооны хурлын танхим   Урал Инженер  ХХК Гэрээ хийгдсэн 
10 3 Гэрэлтүүлэг  БН-ийн 1-18-р гудамж, 19-33-р гудамж,  БН-ийн 41-43-р гудамж 3250м   Зураг төсөв, зургийн даалгавар ирээгүй ажил 
11 4 1 Явган хүний зам ИН-ийн 8-р гудамж  500м СБМ ХХК Гэрээ хийгдсэн 
12 2 Гэрэлтүүлэг Гудамжны гэрэлтүүлэг / ИН-ийн 8-19-р гудамж   2900м   Зураг төсөв, зургийн даалгавар ирээгүй ажил 
13 5 1 Явган хүний зам Баянголын   14, 16,17-р гудамж 650м СБМ ХХК Гэрээ хийгдсэн 
14 2 Иргэний танхим байгуулах Хорооны байр   Бэлон транс ХХК Гэрээ хийгдсэн 
15 3 Гэрэлтүүлэг Баянголын  4-7,11-12, 15-26-р гудамж 2450м   Зураг төсөв, зургийн даалгавар ирээгүй ажил 
16 6 1 Тоглоомын талбай  Тоосгоны 25-р гудамж  300м2 Лантмон ХХК Гэрээ хийгдсэн 
17 2 Гэрэлтүүлэг Тоосгоны 12, 21-34-р гудамж 2000м   Зураг төсөв, зургийн даалгавар ирээгүй ажил 
18 7 1 Автозам засварлаж тэгшлэх, хайргаар хучих /7-р хороо/ Баянхошууны 29,  32-р гудамж, Мон лааны 2-р гудамж 1500м Энх Ариун Мөрөн ХХК Зураг төсөв дахин хийлгэхээр болсон
19 2 Булгийн орчмыг тохижуулах/3 ундаргатай// Мон лааны " Чандмань  булаг"      Саруул жим ХХК Гэрээ хийгдсэн 
20 3 Гэрэлтүүлэг БХ-ны 8, 29-р гудамж, Булгийн 1-р гудамж, 0119-ын 4-р гудамж, Хилчний 2-р гудамж, Керамикийн 1-р гудамж 2950 м   Зураг төсөв, зургийн даалгавар ирээгүй ажил 
21 8 1 Иргэний танхим тохижуулах Хорооны байр   Урал Инженер  ХХК Гэрээ хийгдсэн 
22 2 Гэрэлтүүлэг Нуурын 5,  7-10-р гудамж,   4250м   Зураг төсөв, зургийн даалгавар ирээгүй ажил 
23 9 1 Тоглоомын талбай байгуулах 76-р сургуулийн  баруун талд  300м2 Давхар Өргөө ХХК Гэрээ хийгдсэн 
24 2 Иргэний танхим тохижуулах хороо   Бэлон транс ХХК Гэрээ хийгдсэн 
25 3 Гэрэлтүүлэг Малчны  1,2-р гудамж, Зүүн салааны 1-8-р гудамж, Баруунбаян уулын  2-5, 15-18-р гудамж, Уулын 2, 6, 8, 9-р гудамж  2000м   Зураг төсөв, зургийн даалгавар ирээгүй ажил 
26 10 1 Тоглоомын талбай байгуулах  Зүүн баян –уулын 32-р гудамж  100м2 Эм Ти Эм Жи ХХК  Гэрээ хийгдсэн 
27 2 Иргэний танхим тохижуулах хорооны байр   Бэлон транс ХХК Гэрээ хийгдсэн 
28 3 Гэрэлтүүлэг Зүүн баян –уулын 11, 14-р гудамж, 16/б/ -р гудамж,  27-33-р гудамж  2850 м   Зураг төсөв, зургийн даалгавар ирээгүй ажил 
29 11 1 Тоглоомын талбай байгуулах Мандалын 8-р гудамж 300м2 Ургамалын далай ХХК  Гэрээ хийгдсэн 
30 2 Гэрэлтүүлэг Хонхорын 1-7-р гудамж, Овоотын 1-9 –р гудамж  2650м   Зураг төсөв, зургийн даалгавар ирээгүй ажил 
31 12 1 Тоглоомын талбай байгуулах              /спортын цогцолбор / 2-р  байрны ард  2400м2 Эм Ти Эм Жи ХХК  Гэрээ хийгдсэн 
32 13 1 Тоглоомын талбай  /спортын цогцолбор /-70.0 11-р байрны 1-р орцны өмнөх талбайд 3200м2 ПРЦОЦЭ ХХК  Гэрээ хийгдсэн 
33 14 1 Тоглоомын талбай байгуулах 15, 16, 17, 18 –р байрны дунд 400м2 ДТБН ХХК Гэрээ хийгдсэн 
34 15 1 Хорооны байрны өргөтгөл Хороо /12х9м/ 108м2   Гэрээ хийгдсэн 
35 16 1 Явган хүний зам 24-27-р байрны дунд 750м   Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа 
36 2 Гэрэлтүүлэг Нийтийн эзэмшлийн  зам талбайд 1450м   Зураг төсөв, зургийн даалгавар ирээгүй ажил 
37 17 1 Сагсан бөмбөгийн талбайг хашаажуулж, сандал тавих 32, 33-р байрны дунд /36х28м/ 1008м2 Татах Агаар ХХК Гэрээ хийгдсэн 
38 2 Хорооны гадна засвар Хороо - Оюут констракшн ХХК Гэрээ хийгдсэн 
39 3 Гэрэлтүүлэг 33, 34-р байрны дунд  950м   Зураг төсөв, зургийн даалгавар ирээгүй ажил 
40 18 1 Тоглоомын талбай байгуулах 2-р байрны ар талд 375м2 Ургамалын далай ХХК  Гэрээ хийгдсэн 
41 2 Иргэний танхим тохижуулах Хорооны байр   Бэлон транс ХХК Гэрээ хийгдсэн 
42 3 Чийрэгжүүлэлтийн танхимын техник хэрэгсэл Хорооны байр   Бүрэнсээр ХХК Гэрээ хийгдсэн 
43 4 Гэрэлтүүлэг Станцын 2-р байрнаас Угсармалын 1-р байр хүртэл, Хорооноос 79-р цэцэрлэг хүртэл, 2-р байр  хойт тал  400м   Зураг төсөв, зургийн даалгавар ирээгүй ажил 
44 19 1 Тоглоомын талбай байгуулах 1, 2-р 30 айлын байр, Геологийн 3, 4, 5-р 30 айлын байр,  3-р 58, 4б -байрны дунд  750 м2 Баян Богд Сончин  ХХК Гэрээ хийгдсэн 
45 2 Тоглоомын талбай байгуулах 8,9 -р 58 айлын байрны дунд 1000м2 Ноён Хан Цэцээ  ХХК  Гэрээ хийгдсэн 
46 3 Хорооны гадна  тохижилт Хорооны байр   Оюут констракшн ХХК Гэрээ хийгдсэн 
47 4 Иргэний танхим тохижуулах /тоног төхөөрөмж/ Хорооны байр   Урал Инженер  ХХК Гэрээ хийгдсэн 
48 20 1 Бичил цэцэрлэг Тээвэрчдийн 20 айлын байрны урд  750м2 Ургах Тэмүүлэл ХХК Гэрээ хийгдсэн 
49 2 Хорооны байрны гадна, дотор засвар, тохижилт Хорооны байр   Ганзосон констракшн ХХК Гэрээ хийгдсэн 
50 3 Чийрэгжүүлэлтийн танхимыг тохижуулах, хэрэгслээр хангах ШЦХ -ны 7-р байрны подвольд   Бүрэнсээр ХХК Гэрээ хийгдсэн 
51 21 1 Тоглоомын талбай байгуулах Цэцэрлэгийн ард 2500м2 Инж Итгэл ХХК Гэрээ хийгдсэн 
52 2 Төвийн мал усалгааны худгийн тохижилт Тосгоны төвд   Энх Ариун Мөрөн ХХК Гэрээ хийгдсэн 
53 22 1 Бөөрийн булаг тохижуулах Тахилтын ам   Энх Ариун Мөрөн ХХК Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн.
54 2 Тоглоомын талбай байгуулах Тахилтын 188-р цэцэрлэгийн  хашаанд 650м2 НБНМДД ХХК Гэрээ хийгдсэн 
55 3 Хорооны гадна тохижилт, автомашины зогсоол барих Хорооны цогцолборын урд   Ганзосон  констракшн ХХК Гэрээ хийгдсэн 
56 4 Иргэний танхим тохижуулах Хорооны байр   Бидком ХХК Гэрээ хийгдсэн 
57 5 Гэрэлтүүлэг  Хилчин 52-р гудамжаас 73-рхүртэл цаашаа    109-р гудамж  хүртэл, 27-28-р гудамжны дундуур 2150м   Зураг төсөв, зургийн даалгавар ирээгүй ажил 
58 23 1 Тоглоомын талбайд тоног төхөөрөмж худалдан авах, суурилуулах ажил  Овоотын 70-р гудамж 700м2 Роуд дэвэлопмент ХХК Гэрээ хийгдсэн 
59 2 Хорооны байрны гадна тохижилт Хорооны байр 420м2  СБУ ХХК Гэрээ хийгдсэн 
60 3 Авто замын засварлах, тэгшлэх, хайргаар хучих. Толгойт, Үйлдвэрчний уулзвараас 23-р хороо хүртэл  600м Саруул жим ХХК Гэрээ хийгдсэн 
61 4 Иргэний танхим тохижуулах Хорооны танхим   Бидком ХХК Гэрээ хийгдсэн 
62 5 Гэрэлтүүлэг Хангайн  19, 20, 21 -р  гудамж, 34-36-р гудамж 2050 м   Зураг төсөв, зургийн даалгавар ирээгүй ажил 
63 24 1 Явган хүний гүүр-1 Зээлийн 3, 4-р гудамж 60м2 Их Мандат ХХК Гэрээ хийгдсэн 
64 2 Тоглоомын талбай байгуулах Хустайн 3, 4-р гудамж  600м2  СБМ ХХК  Гэрээ хийгдсэн 
65 3 Гэрэлтүүлэг Зээлийн 1, 2, 3, 5-р хэсгийн гудамж  1900м   Зураг төсөв, зургийн даалгавар ирээгүй ажил 
66 25 1 Усан сан-1 Одонт 12- р гудамж    Домацо ХХК  Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн.
67 2 Явган хүний гүүр Одонтийн 25-р гудамж  60м2 Их Мандат ХХК Гэрээ хийгдсэн 
68 3 Автобусны зогсоол  барьж тохижуулах / 3 ширхэг / Улаан худаг, Улаан дэлгүүр, Зүүн салааны хуучин эцэс   Баяжих Галуут ХХК Гэрээ хийгдсэн 
69 4 Хорооны гадна, дотор тохижилт Хорооны байр   СБУ ХХК  Гэрээ хийгдсэн 
70 5 Гэрэлтүүлэг Одонт 5, 12, 21, 23, 24, 25-30-р гудамж, Хайрханы 3, 6, 10, 15, 16-р гудамж  1300м   Зураг төсөв, зургийн даалгавар ирээгүй ажил 
71 26 1 Явган хүний гүүр-1 Алтан овоо 1-6-р гудамж / 15м*1.5 м / 22.5м2  Ану холдинг ХХК Гэрээ хийгдсэн 
72 2 Явган хүний гүүр-2 Мандал овоо 24-р гудамж / 15м*1.5 м / 22.5м2  Гэрээ хийгдсэн 
73 3 Явган хүний гүүр-3 Мандал овоо 30, 31-р гудамж / 15м*1.5 м / 22.5м2  Гэрээ хийгдсэн 
74 4 Автобусны зогсоол барьж тохижуулах / 2 ширхэг / Хорооны эцсийн буудал   Баяжих Галуут ХХК Гэрээ хийгдсэн 
75 5 Хорооны гадна тохижилт / гэрэлтүүлэг -10ш / Хорооны байр 500м СБМ ХХК Гэрээ хийгдсэн 
76 6 Гэрэлтүүлэг  Мандал овоо -24, 30, 31-р гудамж, Алтан овоо 10, 30,31-р гудамж  1300м   Зураг төсөв, зургийн даалгавар ирээгүй ажил 
77 27 1 Тоглоомын талбай байгуулах Хорооны зүүн урд талд  350м2   Гэрээ хийгдсэн 
78 2 Иргэний танхим тохижуулах Хорооны байр   Урал Инженер  ХХК Гэрээ хийгдсэн 
79 3 Иргэдийн чөлөөт цаг өнгөрүүлэх танхимын тохижилт / техник хэрэгсэл / Хорооны байр   Гэрээ хийгдсэн 
80 28 1 Усан сан барих /шугамын/ Ногоон чулуутын 9-34 тоот     Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа 
81 2 Хорооны гадна тохижилт Сансарын 2-58 тоот   СБУ ХХК  Гэрээ хийгдсэн 
82 3 Чийрэгжүүлэлтийн танхимын хэрэгсэл Хорооны байр   Бүрэнсээр ХХК Гэрээ хийгдсэн 
83 4 Гэрэлтүүлэг Хөтөлийн 1-8-р гудамж, Ногоон чулуут 6-11-р гудамж  850м   Зураг төсөв, зургийн даалгавар ирээгүй ажил 
84 29 1 Бичил цэцэрлэг 7-р байрны зүүн тал 2230м2 Самосон ХХК Гэрээ хийгдсэн 
85 2 Иргэдийн чөлөөт цаг өнгөрүүлэх танхимын тохижилт 4 -р байрны подваль 180м2 Урал Инженер  ХХК Гэрээ хийгдсэн 
86 30 1 Явган хүний зам Хилчин –хотхон, Хилчин –хотхоны -"А" хэсэг,  хилчний 1-10-р гудамж, Хамбын 1-8-р гудамж, Чулуутын 1-12-р гудамж 480м Ноён Хан Цэцээ ХХК  Гэрээ хийгдсэн 
87 2 Тоглоомын талбай байгуулах / сүүдрэвч бүхий / Хамбын  6-2 тоот   200м2 СБУ ХХК  Гэрээ хийгдсэн 
88 3 Тоглоомын талбай байгуулах / сүүдрэвч бүхий / Хилчин –хотхон 79 тоотын хажууд 200м2 Гэрээ хийгдсэн 
89 4 Гэрэлтүүлэг Хилчний 1-10-р гудамж, Хамбын  1-8-р гудамж, Чулуутын 1-12-р гудамж 600м   Зураг төсөв, зургийн даалгавар ирээгүй ажил 
90 31 1 Явган шат хийх Алтайн  гудамжинд 25м2 Ноён Хан Цэцээ ХХК  Гэрээ хийгдсэн 
91 2 Гэр хорооллын доторх замын хучилтын ажил. Цамбагаравын хойшоо гэр хороолол руу өгсдөг зам    Монгол Сата Интернейшнл ХХК Гэрээ хийгдсэн 
92 3 Гэр хорооллын доторх зам тэгшлэх засвар Цамбагаравын хойшоо гэр хороолол руу өгсдөг зам    Мадимос ХХК  Гэрээ хийгдсэн 
93 4 Иргэний танхим тохижуулах / тоног төхөөрөмж / Хорооны байр   Бэлон транс ХХК Гэрээ хийгдсэн 
94 32 1 Гүний худаг Хорооны байрны хажууд    Миний шилтгээн ХХК Гэрээ хийгдсэн 
95 2 Автомашины хайрган зам болон явган хүний зам Эмээлтийн төв замаас хороо хүртэл 250м    Зураг төсөв, зургийн даалгавар ирээгүй ажил 
96 3 Иргэний танхим тохижуулах Хорооны байр   Бидком ХХК Гэрээ хийгдсэн 
Хоёр. Бусад 
97   1 Агарын 3 дугаар гудамжны явган хүний зам, гэрэлтүүлгийн тохижилт    / 27-р хороо/ 27-р хороо    Зураг төсөв, зургийн даалгавар ирээгүй ажил 
98   2 Замын тохижилт, тэмдэг  тэмдэглэгээг хийх     / 12-19-р хороо /  Замын тохижилт, тэмдэглэгээг хийх 12-19-р хороо    Зураг төсөв дахин хийлгэхээр болсон
99   3 Хүүхдийн тоглоомын талбай тохижуулах  / 22-р хорооны байрны зүүн талд/ 22 дугаар хороо Ганзосон констракшн ХХК  Гэрээ хийгдсэн 
100   4 7 дугаар байрны  гадна тохижилт  / 12-р хороо / 12 р хороо Нүнжиг ХХК Гэрээ хийгдсэн 
101   5 Энхтайваны өргөн чөлөө, Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамжийг иж бүрэн тохижуулах  /  5, 18, 19,27,29-р хороо / 22 дугаар хороо     Зураг төсөв, зургийн даалгавар ирээгүй ажил 
102   6 Жижиг дунд үйлдвэрийн паркын зургийн ажил     / Засаг даргын Тамгын газар /  27-р хороо СЭЗД сургууль "Аксиом баг "  Гэрээ хийгдсэн 
103   7 Дүүргийн сурталчилгааны цахим дэлгэц байршуулах    / Засаг даргын Тамгын газар / 5, 18, 19,27,29-р хороо Их харанга ХХК Гэрээ хийгдсэн 
104   8 Татварын хэлтсийн агааржуулалтын систем тавих    Татварын хэлтэс   Агаар салхивч ХХК Гэрээ хийгдсэн 
105   9 65 дугаар сургуулийн хашааны засвар /3-р хороо /    3-р хороо  Роуд дэвэлопмент ХХК Гэрээ хийгдсэн 
106   10 Татварын хэлтсийн автомашины зогсоол засварлах СХД-ийн Татварын хэлтэс   Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа 
107   11 Нэгдсэн эмнэлгийн авто замын засвар    /1-р амбулатори/  Нэгдсэн эмнэлэг, 1 дүгээр амбулатори 19-р хороо  Мадимос  ХХК  Гэрээ хийгдсэн 
108   12  Ирээдүй цогцолборын 1 дүгээр бага сургуулийн дээврийн засварын ажил 1-р бага сургууль Прогресс цамхаг  ХХК Гэрээ хийгдсэн 
109   13  26-р цэцэрлэгийн сантехникийн ажил 26-р цэцэрлэг    Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа 
110   14 Замын цагдаагийн тасгийн тоног төхөөрөмж, эд хогшил худалдан авах Замын цагдаа ХАШ ХАН  ХХК Гэрээ хийгдсэн 
111   15 Өрхийн эмнэлэгүүдэд тоног төхөөрөмж нийлүүлэх Өрхийн эмнэлэг   Хан Интернейшнл солюшн ХХК Гэрээ хийгдсэн 
113   16 "Хилчин"  хотхоны  Ахмадын чийрэгжүүлэлтийн  танхим тохижуулах    / 7-р хороо/ 7-р хороо  Хан Интернейшнл солюшн Гэрээ хийгдсэн 
112   17  Цагдаагийн  хэлтэст     тоног төхөөрөмж, эд хогшил нийлүүлэх /1.2-р Цагдаагийн хэлтэс /  /1.2-р Цагдаагийн хэлтэс / Арина солюшн ХХК   Гэрээ хийгдсэн 
114   18 Монгол гэр нийлүүлэх   / Засаг даргын Тамгын газар / Дүүргийн албан хэрэгцээнд Хас графикс ХХК Гэрээ хийгдсэн 
115   19 Хороодын Иргэдийн нийтийн хурлын  тоног төхөөрөмж худалдан авах    Дүүргийн ИТХ  / 1-32-р хороо /   Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн
116   20 Хороодын Иргэдийн нийтийн хурлын эд хогшил худалдан авах Дүүргийн ИТХ  / 1-32-р хороо / "Шилийн-Ус" ХХК  Гэрээ хийгдсэн 
117   21 Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдүүдэд хууль зүйн туслалцаа болон нийгмийн хөгжил, хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэх     Тендерийн материал хүлээн авч байгаа  
ЭХ ҮҮСВЭР :  Сонгинохайрхан дүүргийн хөрөнгө оруулалт
    Д/д Ажлын нэр Байршил Шалгарсан байгууллагын нэр  Хэрэгжилтийн явц, тайлбар
117   1  Цагдаагийн  хэлтэст     тоног төхөөрөмж, эд хогшил нийлүүлэх /1.2-р Цагдаагийн хэлтэс / /1.2-р Цагдаагийн хэлтэс / Ай Ти Ти Эс ХХК Гэрээ хийгдсэн 
118   2 СХД-ийн ЗДТГ-ын хурлын заалыг албан өрөө болгох засварын ажил  СХД-ийн Засаг даргын тамгын дарга  "ААББ" ХХК Гэрээ хийгдсэн 
119   3 СХД дэх мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн ажлын 10 өрөө,  коридорын засвар, шилэн кабель татах  СХД-ийн Засаг даргын тамгын дарга  "Прогресс цамхаг констракшн" ХХК Гэрээ хийгдсэн 
120   4 СХД-ийн ХААА-нд эд хогшил тоног төхөөрөмж худалдан авах  СХД-ийн Засаг даргын тамгын дарга  "ХАШ ХАН" ХХК Гэрээ хийгдсэн 
121   5 СХД-ийн ЗДТГ-ын байрны албан хаагчдын 6 өрөөний засвар СХД-ийн Засаг даргын тамгын дарга  "ХӨХ ХАН" ХХК Гэрээ хийгдсэн 
122   6 СХД-ийн ЗДТГ-ын байрны гадна засвар  СХД-ийн Засаг даргын тамгын дарга  " Барилга импекс фирм" ХХК Гэрээ хийгдсэн 
123   7 СХД-ийн ЗДТГ-ын байрны 2-р давхарын иргэний танхимын өргөтгөл СХД-ийн Засаг даргын тамгын дарга  " Дээвэр констракшн" ХХК Гэрээ хийгдсэн 
124   8 Дулаан, цэвэр, хэрэглээний халуун ус /СХД-ийн Замын цагдаагийн тасаг/ /СХД-ийн Замын цагдаагийн тасаг/ Бээвэр ХХК  Гэрээ хийгдсэн 
125   9 Бохир усны төвийн холболт /СХД-ийн Замын цагдаагийн тасаг/ /СХД-ийн Замын цагдаагийн тасаг/ Гэрээ хийгдсэн 
ЭХ ҮҮСВЭР :  Нийслэлийн 2013 оны төсөвийн хөрөнгө / эрх шилжиж ирсэн ажлууд/ 
д/д Хороо Ажлын нэр Байршил Хэмжээ Шалгарсан байгууллагын нэр  Хэрэгжилтийн явц, тайлбар
126 17 Барилгын дээврийн засвар   /17-р хороо, 1-р хорооолол " Соёлт" СӨХ 30-р байр /  362м2 Хөхий элч ХХК  Гэрээ хийгдсэн 
127 20 Барилгын дээврийн засвар  /20-р хороо "Хотхон-8" СӨХ 8-р байр/ 400м2 Гэрээ хийгдсэн 
128 19 Барилгын дээврийн засвар  /19-р  хороо 21-р хороолол, " Сүрлэг-21" СӨХ 8а байр,/  1785м2 Классик тохижилт ХХК  Гэрээ хийгдсэн 
129 19 Барилгын дээврийн засвар  /19-р  хороо 21-р хороолол, " Тохилог-21 " СӨХ 4б байр, / 952м2 Содон гантиг конс тракшн ХХК  Гэрээ хийгдсэн 
130 16 Барилгын дээврийн засвар   / 16-р хороо, " Өнөр-19" СӨХ 19-р байр 6.11.12-р орц/  1122м2 Алтайн сүлд  ХХК  Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн.
131 17 Барилгын дээврийн засвар  /17-р хороо " Өргөө-33" СӨХ 33-р байр 1.4.5.6-р орц / 1500м2 Лантмон ХХК Гэрээ хийгдсэн 
132 6 Барилгын дээврийн засвар   /6-р хороо" Гэрэлт цом" СӨХ 58б байр/ 800м2 Төсөв төсөл  ХХК  Гэрээ хийгдсэн 
133 24 Нийтийн бие засах газар                                             / Сонгинохайрхан дүүргийн 24 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт Баруун салааны эцсийн зогсоолд, "НВЧ" ХХКийн урд талд / 0,0042 га   Зураг төсөв, зургийн даалгавар ирээгүй ажил 
134 11 Гэр хорооллын ус түгээх цэг                       /СХД, 11 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт Амины орон сууцны 3 дугаар гудамжны 76а тоотын зүүн талд байршуулан 0.015га,  0.015га Бор божуу ХХК Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн.
135 32 Гэр хорооллын ус түгээх цэг    СХД-ийн 32 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Баруун Турууны энгэрийн 2 дугаар гудамжны 16 тоотын урд талд байршуулан 0.015га 0.015га   Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа 
136 4 Гэрэлтүүлэг, гэр хорооллын         Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
137 26 Гэрэлтүүлэг, гэр хорооллын         Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн.
138 16 Гэрэлтүүлэг, орон сууцны хорооллын  24-р байрны хойгуур    Нэлчин ХХК Гэрээ хийгдсэн 
139 16 Гэрэлтүүлэг, орон сууцны хорооллын  13-р байрны хойгуур    Нэлчин ХХК Гэрээ хийгдсэн 
140 20 Гэрэлтүүлэг, орон сууцны хорооллын  Цэргийн хотхон, Нефтийн байрны орчмын гэрэлтүүлэг    Их хотын гэрэл ХХК  Гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэл гарсан 
141 6 Гэрэлтүүлэг, орон сууцны хорооллын  16, 17, 18, 19-р байрны орчмын гэрэлтүүлэг    Энергоповер ХХК Гэрээ хийгдсэн 
142 13 Гэрэлтүүлэг, орон сууцны хорооллын  8, 9-р байрны орчмын гэрэлтүүлэг    Омега ХХК  Гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэл гарсан 
143 13 Гэрэлтүүлэг, орон сууцны хорооллын  Залуусын гудамжны явган замын тал    Омега ХХК  Гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэл гарсан 
144 15 Гэрэлтүүлэг, орон сууцны хорооллын   Барилгачдын гудамжны явган замын тал    Мастер энерги ХХК  Гэрээ хийгдсэн 
145 20 Гэрэлтүүлэг, орон сууцны хорооллын  Нефтийн уулзвараас Орбитын эцэс хүртэл гэрэлтүүлэг      Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Ажлын явц Ажлын тоо  Хувиар
1 Гэрээ хийгдсэн 100 0.684931507
2 Гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэл гарсан 4 0.02739726
3 Захиалагчид гэрээ хийх   зөвлөмж хүргүүлсэн 5 0.034246575
4 Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа 2 0.01369863
5 Тендерийн материал хүлээн авч байгаа 1 0.006849315
6 Тендерийн баримт бичиг боловсруулж байгаа  6 0.04109589
7 Зураг төсөв зургийн даалгавар ирээгүй ажил 28 0.191780822
Бүгд 146 1