СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Тендерийн үр дүн

Тендер шалгаруулалтын үр дүн /2015 оны 11 дүгээр сарын байдлаар/

Та энд дарж үзнэ үү.

НИЙСЛЭЛИЙН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН

ТА ЭНД ДАРЖ  ҮЗНЭ ҮҮ.

2014 OНЫ НИЙСЛЭЛИЙН ЗАМЫН САНГИЙН ХЄРЄНГЄ

ТА ЭНД ДАРЖ  ҮЗНЭ ҮҮ.

ДҮҮРГИЙН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН

ТА ЭНД ДАРЖ  ҮЗНЭ ҮҮ.

2014 OНЫ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХЄРЄНГЄ

ТА ЭНД ДАРЖ  ҮЗНЭ ҮҮ.

2014 OНЫ НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВИЙН ХЄРЄНГЄ

ТА ЭНД ДАРЖ  ҮЗНЭ ҮҮ.

2014 OНЫ НИЙСЛЭЛИЙН ЗАМЫН САНГИЙН ХЄРЄНГЄ

ТА ЭНД ДАРЖ  ҮЗНЭ ҮҮ.

Тендер шалгаруулалтын үр дүн / 2013 оны 11 дүгээр сарын байдлаар/

 

 

Төсөл арга хэмжээний нэр Оролцогч байгууллага Үнийн санал /төгрөг/ Шалгарсан эсэх Тайлбар 
1 Усан сан барих / 1 дүгээр хороо Толгойтын 107-108-р гудамж/ Мон Энергой Строй ХХК 42,800,000 шалгараагүй ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 14 дэх зүйлийн 14.1.2 дах заалтыг үндэслэн 
Ганзосон Констракшн ХХК 46,458,762 шалгараагүй Батлагдсан төсөвт өртгөөс давсан
Шүдэн Уул ХХК 50,652,917 шалгараагүй Батлагдсан төсөвт өртгөөс давсан
Баяжих Галуут ХХК     40,538,067 шалгарсан ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 33 дугаар  зүйлийн 33.4 дэх хэсгийг үндэслэн, 2013 оны 09 дүгээр сарын 16-нд зөвлөмж хүргүүлэв. 
2 Сагсан бөмбөгийн талбайг хашаажуулж, сандал тавих /17-р хороо, 32,33-р байрны дунд/ Пи Би Капитал ХХК   шалгараагүй ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.2 дах хэсгийг үндэслэн
Татах Агаар ХХК 24,650,000 шалгарсан ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.2.2 дах заалтыг үндэслэн, 2013 оны 09 дугаар сарын 13-нд зөвлөмж хүргүүлэв.
3 Булгын орчмыг тохижуулах /3 ундрагатай/ /7-р хороо Монлаан чандмань булаг, Бөөрийн булаг тохижуулах /22-р хороо, Тахилтын ам/ багц ажил Намобридж ХХК 24,300,000 шалгааргүй ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 27  дугаар зүйлийн 27.1.1 дэх заалт
Миний Шилтгээн ХХК 25,000,000 шалгааргүй ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 27  дугаар зүйлийн 27.1.1 дэх заалт
Энх Ариун Мөрөн ХХК     27,846,973 шалгарсан ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.2.2 дах заалтыг үндэслэн, 2013 оны 10 дугаар сарын 02-нд зөвлөмж хүргүүлэв.
Аз Үйл ХХК 28,200,000 шалгааргүй ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 27  дугаар зүйлийн 27.1.1 дэх заалт
4 Явган хүний зам барих / 1-р хороо Толгойтын 48,49,50-р гудамж/ /16-р хороо, 24-27-р байрны дунд/ Мон Энергой Строй ХХК   шалгааргүй Тендерийн материал ирүүлээгүй
Бат Энх Хүү ХХК     54,243,482 шалгарсан ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.4 дэх заалтыг үндэслэн
Ургах Тэмүүлэл ХХК   шалгараагүй Тендерийн материал ирүүлээгүй
5 Гүний худаг /32-р хороо, Хорооны байрны хажууд/ Намобридж ХХК     29,000,000 шалгааргүй ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.3 дах хэсгийг үндэслэн
Миний Шилтгээн ХХК     25,000,000 шалгарсан ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.4 дэх заалтыг үндэслэн
5 3 байршилд автозам засварлах /7-р хороо, БХ-ны 29,32-р гудамж Монлааны 2-р гудамж, 1500м/ Саруул Жим ХХК     76,800,000 шалгарсан ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.4 дэх заалтыг үндэслэн
БЭЮС ХХК     76,900,391 шалгараагүй ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.3 дах хэсгийг үндэслэн
6 Замын засвар /23-р хороо, Толгойт, Үйлдвэрчний уулзвараас хорооны байр хүртэл Саруул Жим ХХК     49,800,000 шалгарсан ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.4 дэх заалтыг үндэслэн
БЭЮС ХХК     49,801,320 шалгааргүй ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.3 дах хэсгийг үндэслэн
7 Хорооны байрны өргөтгөл /15-р хороо, Хороо 108м2/ Лантмон ХХК     70,700,000 шалгарсан ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.4 дэх заалтыг үндэслэн
Материал Трейд ХХК     73,772,536 шалгааргүй ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.4 дах хэсгийг үндэслэн