Дэлгэрэнгүйг энд дарж үзнэ үү...

Энд дарж үзнэ үү

Д/д Төсөл арга хэмжээний нэр Оролцогч байгууллага Батлагдсан төсөв өртөг /төг/ Үнийн санал /төг/ Шалгарсан эсэх Тайлбар
Дүүргийн Орон нутгийн хөгжлиийн сангийн хөрөнгө 2021.01.12-ны өдрийн А/10 дугаар захирамжаар байгуулагдсан үнэлгээний хороо
1 11 дүгээр хорооны "Гурван тэрх" ӨЭМТөвд автомашин худалдан авах "УАЗ мега" ХХК 20,000,000 18.400.000  шалгарсан ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.4 дахь заалт
2 "Ган ТЭТ девеломент" ХХК 18.480.000 Шалгараагүй  ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.3 дахь заалт
3 "Ти Эм Ти меторс" ХХК 19.450.000 Шалгараагүй  ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.3 дахь заалт
Дүүргийн Орон нутгийн хөгжлиийн сангийн хөрөнгө 2021.01.15-ны өдрийн А/21 дугаар захирамжаар байгуулагдсан үнэлгээний хороо
1 Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн халтиргаа гулгааг арилгах, цас мөсийг хайлуулах зориулалтын давсыг худалдан авах "Монгол үндэсний бүтээгдэхүүн" ХХК 50.000.000 49.980.000 шалгарсан ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь заалт

Та энд дарж үзнэ үү

Та энд дарж үзнэ үү?

Тендерийн үр дүн

Тендер шалгаруулалтын үр дүн /2015 оны 11 дүгээр сарын байдлаар/

Та энд дарж үзнэ үү.

НИЙСЛЭЛИЙН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН

ТА ЭНД ДАРЖ  ҮЗНЭ ҮҮ.

2014 OНЫ НИЙСЛЭЛИЙН ЗАМЫН САНГИЙН ХЄРЄНГЄ

ТА ЭНД ДАРЖ  ҮЗНЭ ҮҮ.

Видео

Валютын Ханш

Санал хүсэлт илгээх