PDF файлаар үзэхийг хүсвэл:

 

 

Дэлгэрэнгүйг ЭНД дарж үзнэ үү

 

Дэлгэрэнгүйг энд дарж үзнэ үү...

Энд дарж үзнэ үү

Д/д Төсөл арга хэмжээний нэр Оролцогч байгууллага Батлагдсан төсөв өртөг /төг/ Үнийн санал /төг/ Шалгарсан эсэх Тайлбар
Дүүргийн Орон нутгийн хөгжлиийн сангийн хөрөнгө 2021.01.12-ны өдрийн А/10 дугаар захирамжаар байгуулагдсан үнэлгээний хороо
1 11 дүгээр хорооны "Гурван тэрх" ӨЭМТөвд автомашин худалдан авах "УАЗ мега" ХХК 20,000,000 18.400.000  шалгарсан ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.4 дахь заалт
2 "Ган ТЭТ девеломент" ХХК 18.480.000 Шалгараагүй  ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.3 дахь заалт
3 "Ти Эм Ти меторс" ХХК 19.450.000 Шалгараагүй  ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.3 дахь заалт
Дүүргийн Орон нутгийн хөгжлиийн сангийн хөрөнгө 2021.01.15-ны өдрийн А/21 дугаар захирамжаар байгуулагдсан үнэлгээний хороо
1 Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн халтиргаа гулгааг арилгах, цас мөсийг хайлуулах зориулалтын давсыг худалдан авах "Монгол үндэсний бүтээгдэхүүн" ХХК 50.000.000 49.980.000 шалгарсан ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь заалт

Та энд дарж үзнэ үү

Та энд дарж үзнэ үү?

Тендерийн үр дүн

Тендер шалгаруулалтын үр дүн /2015 оны 11 дүгээр сарын байдлаар/

Та энд дарж үзнэ үү.