2015 оны  2-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг  Та энд дарж  үзнэ үү.