Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын "А" тушаал

2016 он 4 дүгээр сард хийгдсэн гүйлгээний хавсралтууд