Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын Б тушаал /2016 он 4 дүгээр сар/