Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын Б тушаал /2016 он 5 дугаар сар/