Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын "Б" тушаал /2016 он 6 дугаар сар/