Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын захирамж  /2016 он 10  дүгээр сар/