2020 оны дүүргийн орон нутгийн төсөв болон ОНХС-ийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх ажлын худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

Доорх линкээр орж үзнэ үү. 
http://shd.mn/mn/images/harya/ahmad/2020-Hudaldan-avah-tuluvluguu-1.pdf