Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай дүүргийн Засаг даргын захирамжийг эндээс татаж авна уу.