Төсөвт байгууллагын 2012 оны санхүүгийн тайлан

Та энд дарж үзнэ үү.