Тамгын газрын 2013 онд  худалдан авсан  үндсэн хөрөнгө болон засварын ажлыг   Та энд дарж үзнэ үү.

Тамгын газрын аж ахуйн материалын худалдан авалтыг   Та энд дарж үзнэ үү.