2014 оны  7-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг  та энд дарж  үзнэ үү.