2014 оны  9-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг  та энд дарж  үзнэ үү.