2014 оны  11-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг  та энд дарж  үзнэ үү.