СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2014 ОНЫ ТӨСВИЙН ЗАРЛАГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХУВААРЬ