СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2014 ОНЫ ТОДОТГОСОН ТӨСВИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХУВААРЬ