СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН 2014 ОНЫ ТӨСВИЙН ТОДОТГОСОН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БАТЛАХ ТУХАЙ