СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН 2015 ОНЫ ТӨСӨВ БАТЛАХ ТУХАЙ