Дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2015 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай

Холбогдох албан тушаалтан : Эдийн засаг, төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн Б.Лхагвабаатар

Утас: 70170117