СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2014 ОНЫ 4-Р УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН