НИЙСЛЭЛИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС ИЛҮҮЛСЭН АЛБАН ШААРДЛАГА, АКТЫН ХАРИУ