СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ, 2017-2018 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨӨЛӨЛ