СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2015 ОНЫ 2-Р УЛИРАЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН