Та энд дарж үзнэ үү.

Та энд дарж үзнэ үү.

Та энд дарж үзнэ үү .

Та энд дарж үзнэ үү.

Та энд дарж үзнэ үү

Та энд дарж үзнэ үү

Та энд дарж үзнэ үү

Та энд дарж үзнэ үү

2018 ОНД ДҮҮРГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ТӨСВИЙН БУС ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЭХ ҮҮСВЭРЭЭР ДАРААХ АЖЛУУД ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА.

Хөрөнгө оруулагч байгууллагууд Азийн хөгжлийн банк, Дэлхийн Зөн олон улсын байгууллага, Good neighbors, HAATZ, Жайка, Швейцарын хөгжлийн агентлаг, Тайваний хүүхэд гэр бүл дэмжих сангийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газар, “Хөгжил дэх оролцооны төлөөх холбоо Жи Си Эс” ТББ, МҮХАҮТ,  БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Хөлөнбуйр хотын Хайлаар дүүрэг, Япон улсын Изүнокүни хот, нутаг дэвсгэрийн аж ахуйн нэгж, тус дүүргээс сонгогдсон УИХ-ын гишүүд болон нийслэлийн ИТХ-ын төлөөлөгч нартай байнгын холбоотой ажиллан, хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулан, тэдний дэмжлэг хөрөнгө оруулалтаар төсвийн бус эх үүсвэрээр дараах ажлууд хэрэгжиж байна.

 

2018 ОНД ДҮҮРГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ УИХ БОЛОН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛООР БАТЛАГДСАН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРҮҮДИЙН

ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ЯВЦ, ҮР ДҮН