СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ /11 САР/

НИЙСЛЭЛИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС ИЛҮҮЛСЭН 03/164 АЛБАН ШААРДЛАГА, АКТЫН ХАРИУ

2015 ОНЫ 10-Р САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

 Та энд дарж үзнэ үү.

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ / 2015 ОНЫ 10 ДУГААР САР/

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ /10 САР/

ТА ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ

НИЙСЛЭЛИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН 2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 05-НЫ ӨДРИЙН АЛБАН ШААРДЛАГА 

Нэг. Төсвийн орлогын бүрдүүлэлтийн талаар

2015 оны эхний 3-рсарын төсвийн орлогын төлөвлөгөөгөөр 5.856.767,0 мянган төгрөг төвлөрүүлэхээс 5.371.466,3 мянган төгрөг төвлөрүүлж, төлөвлөгөөг 91.7 хувиар биелүүлсэн дүнтэй байна. /Хүснэгтийг хавсаргав./ 

2015 ОНЫ 9-Р САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

 

Та энд дарж үзнэ үү.

НИЙСЛЭЛИЙН СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН 2015 ОНЫ ЭХНИЙ 9 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТУХАЙ ТАНИЛЦУУЛГА

Нэг. Төсвийн орлогын бүрдүүлэлтийн талаар

2015 оны эхний 3-рсарын төсвийн орлогын төлөвлөгөөгөөр 5.856.767,0 мянган төгрөг төвлөрүүлэхээс 5.371.466,3 мянган төгрөг төвлөрүүлж, төлөвлөгөөг 91.7 хувиар биелүүлсэн дүнтэй байна. /Хүснэгтийг хавсаргав./  Үүнд: 

  • Үйл ажиллагааны орлогын албан татвар 410.937,4 мянган төгрөгөөр буюу 133.0 хувиар, Бууны татвар 107,4 мянган төгрөг буюу 102.0 хувиар, Улсын тэмдэгтийн хураамжийн орлого 126.423,5мянган төгрөгөөр буюу 137.0 хувиар, Хог хаягдал 203.466,4 мянган төгрөг буюу 115.0 хувиар  тус тус давж биелсэн дүнтэй байна.

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ / 2015 ОНЫ 9 ДҮГЭЭР САР/