2015 ОНЫ 11-Р САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

Та энд дарж үзнэ үү. 

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ / 2015 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САР/

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ /11 САР/

НИЙСЛЭЛИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС ИЛҮҮЛСЭН 03/164 АЛБАН ШААРДЛАГА, АКТЫН ХАРИУ

2015 ОНЫ 10-Р САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

 Та энд дарж үзнэ үү.

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ / 2015 ОНЫ 10 ДУГААР САР/

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ /10 САР/

ТА ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ

НИЙСЛЭЛИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН 2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 05-НЫ ӨДРИЙН АЛБАН ШААРДЛАГА 

Нэг. Төсвийн орлогын бүрдүүлэлтийн талаар

2015 оны эхний 3-рсарын төсвийн орлогын төлөвлөгөөгөөр 5.856.767,0 мянган төгрөг төвлөрүүлэхээс 5.371.466,3 мянган төгрөг төвлөрүүлж, төлөвлөгөөг 91.7 хувиар биелүүлсэн дүнтэй байна. /Хүснэгтийг хавсаргав./ 

2015 ОНЫ 9-Р САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

 

Та энд дарж үзнэ үү.