СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ / 2015 ОНЫ 7 ДУГААР САР/

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2015 ОНЫ 2-Р УЛИРАЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ, 2017-2018 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨӨЛӨЛ

АУДИТЫН ТАЙЛАН, ДҮГНЭЛТЭД ТУСГАГДСАН АСУУДЛААР АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ 

2015 ОНЫ 6-Р САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

Та энд дарж үзнэ үү.

Нэг. Төсвийн  орлогын бүрдүүлэлтийн талаар

2015 оны 2-р улиралын төсвийн орлогын төлөвлөгөөгөөр 3826292.0 мянган төгрөг төвлөрүүлэхээс 3539265.2 мянган төгрөг төвлөрүүлж төлөвлөгөөг 93.0 хувиар биелүүлсэн дүнтэй байна. / Хүснэгтийг хавсаргав./ Үүнд:

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ /6 САР/

Та энд дарж үзнэ үү.

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ / 2015 ОНЫ 6 ДУГААР  САР/

НИЙСЛЭЛИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС ИЛҮҮЛСЭН АЛБАН ШААРДЛАГА, АКТЫН ХАРИУ

2015 ОНЫ 5-Р САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

Та энд дарж үзнэ үү.