СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ / 2015 ОНЫ 6 ДУГААР  САР/

НИЙСЛЭЛИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС ИЛҮҮЛСЭН АЛБАН ШААРДЛАГА, АКТЫН ХАРИУ

2015 ОНЫ 5-Р САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

Та энд дарж үзнэ үү.

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ /5 САР/

Та энд дарж үзнэ үү.

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ / 2015 ОНЫ 5 ДУГААР САР/

2015 ОНЫ 4-Р САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

Та энд дарж үзнэ үү.

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ /4 САР/

Та энд дарж үзнэ үү.

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ / 2015 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САР/

СХД-ИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ДОТООД АУДИТЫН АЛБАНЫ 2015 ОНД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭХ АЖЛЫН КАЛЕНДАРЧИЛСАН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Нийслэлийн сонгинохайрхан дүүргийн 2015 оны эхний 3-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тухай танилцуулга