СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН 2015 ОНЫ ТӨСӨВ БАТЛАХ ТУХАЙ

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН 2014 ОНЫ ТӨСВИЙН ТОДОТГОСОН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БАТЛАХ ТУХАЙ

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2014 ОНЫ ТОДОТГОСОН ТӨСВИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХУВААРЬ

2014 оны  11-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг  та энд дарж  үзнэ үү.

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2015-2017 ОНЫ ТӨСВИЙН ДУНД ХУГАЦААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТӨСӨЛ

 

 

2014 оны  10-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг  та энд дарж  үзнэ үү.

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2014 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРАЛЫН САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

 

ЗДТГ-н 2014 оны 3-р улиралын санхүүгийн байдлын тайлан

2014 оны  9-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг  та энд дарж  үзнэ үү.

2014 оны  8-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг  та энд дарж  үзнэ үү.

2014 оны  7-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг  та энд дарж  үзнэ үү.