СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2014 ОНЫ 4-Р УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГТ 2015 ОНД БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2015 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай

Холбогдох албан тушаалтан : Эдийн засаг, төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн Б.Лхагвабаатар

Утас: 70170117

2014 ОНЫ 12-Р САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ 
2014 оны  12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг  та энд дарж  үзнэ үү.

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2014 ОНЫ 12 САРЫН МЭДЭЭ

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН 2015 ОНЫ ТӨСӨВ БАТЛАХ ТУХАЙ

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН 2014 ОНЫ ТӨСВИЙН ТОДОТГОСОН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БАТЛАХ ТУХАЙ

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2014 ОНЫ ТОДОТГОСОН ТӨСВИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХУВААРЬ

2014 оны  11-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг  та энд дарж  үзнэ үү.

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2015-2017 ОНЫ ТӨСВИЙН ДУНД ХУГАЦААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТӨСӨЛ