2014 оны  9-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг  та энд дарж  үзнэ үү.

2014 оны  8-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг  та энд дарж  үзнэ үү.

2014 оны  7-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг  та энд дарж  үзнэ үү.

2015-2017 ОНЫ ТӨСВИЙН ДУНД ХУГАЦААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТӨСӨЛ

ТА ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН 2014 ОНЫ ТОДОТГОСОН ТӨСӨВ БАТЛАХ ТУХАЙ

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ОРОН НУТГИЙН БОЛОН ТУСГАЙ ШИЛЖҮҮЛГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 2014 ОНЫ ТОДОТГОСОН ТӨСВИЙН ХУВААРИЙГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

2014 оны  6-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг  та энд дарж  үзнэ үү.

2014 оны  5-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг  та энд дарж  үзнэ үү.

2014 оны  4-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг  та энд дарж  үзнэ үү.

2014 ОНД СХД-ИЙН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХИЙГДЭХ БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ - 2  

2014 оны  3-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг  та энд дарж  үзнэ үү.