2014 оны  10-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг  та энд дарж  үзнэ үү.

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2014 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРАЛЫН САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

 

ЗДТГ-н 2014 оны 3-р улиралын санхүүгийн байдлын тайлан

2014 оны  9-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг  та энд дарж  үзнэ үү.

2014 оны  8-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг  та энд дарж  үзнэ үү.

2014 оны  7-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг  та энд дарж  үзнэ үү.

2015-2017 ОНЫ ТӨСВИЙН ДУНД ХУГАЦААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТӨСӨЛ

ТА ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН 2014 ОНЫ ТОДОТГОСОН ТӨСӨВ БАТЛАХ ТУХАЙ

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ОРОН НУТГИЙН БОЛОН ТУСГАЙ ШИЛЖҮҮЛГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 2014 ОНЫ ТОДОТГОСОН ТӨСВИЙН ХУВААРИЙГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

2014 оны  6-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг  та энд дарж  үзнэ үү.

2014 оны  5-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг  та энд дарж  үзнэ үү.

2014 оны  4-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг  та энд дарж  үзнэ үү.