2014 ОНД СХД-ИЙН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХИЙГДЭХ БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ - 2  

2014 оны  3-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг  та энд дарж  үзнэ үү.

Санхүүгийн тайлангийн аудитын гэрчилгээ, аудитыг дуусгавар болгосон тухай тайлан

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн танилцуулгыг та энд дарж үзнэ үү.

 2014 ОНД СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХИЙГДЭХ БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

2013 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ

2014 оны  2-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг  та энд дарж  үзнэ үү.

Орон нутгийн 2014 оны 1-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг энд дарж үзнэ үү

Тамгын газрын 2013 онд  худалдан авсан  үндсэн хөрөнгө болон засварын ажлыг   Та энд дарж үзнэ үү.

Тамгын газрын аж ахуйн материалын худалдан авалтыг   Та энд дарж үзнэ үү.

Сонгинохайрхан дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2014 онд хийгдэх хөрөнгө оруулалтын ажлын жагсаалт

Та энд дарж үзнэ үү.