Санхүүгийн тайлангийн аудитын гэрчилгээ, аудитыг дуусгавар болгосон тухай тайлан

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн танилцуулгыг та энд дарж үзнэ үү.

 2014 ОНД СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХИЙГДЭХ БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

2013 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ

2014 оны  2-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг  та энд дарж  үзнэ үү.

Орон нутгийн 2014 оны 1-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг энд дарж үзнэ үү

Тамгын газрын 2013 онд  худалдан авсан  үндсэн хөрөнгө болон засварын ажлыг   Та энд дарж үзнэ үү.

Тамгын газрын аж ахуйн материалын худалдан авалтыг   Та энд дарж үзнэ үү.

Сонгинохайрхан дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2014 онд хийгдэх хөрөнгө оруулалтын ажлын жагсаалт

Та энд дарж үзнэ үү.

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2014 ОНЫ ТӨСВИЙН ЗАРЛАГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХУВААРЬ

   2013 онд Сонгинохайрхан дүүрэгт орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй ажлын жагсаалт

Та энд дарж үзнэ үү