2013 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ

2014 оны  2-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг  та энд дарж  үзнэ үү.

Орон нутгийн 2014 оны 1-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг энд дарж үзнэ үү

Тамгын газрын 2013 онд  худалдан авсан  үндсэн хөрөнгө болон засварын ажлыг   Та энд дарж үзнэ үү.

Тамгын газрын аж ахуйн материалын худалдан авалтыг   Та энд дарж үзнэ үү.

Сонгинохайрхан дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2014 онд хийгдэх хөрөнгө оруулалтын ажлын жагсаалт

Та энд дарж үзнэ үү.

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2014 ОНЫ ТӨСВИЙН ЗАРЛАГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХУВААРЬ

   2013 онд Сонгинохайрхан дүүрэгт орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй ажлын жагсаалт

Та энд дарж үзнэ үү

   Сонгинохайрхан дүүргийн 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Та энд дарж үзнэ үү.

   Сонгинохайрхан дүүрэгт 2013 онд хэрэгжиж Засгийн газар болон олон улсын байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөрүүд

Та энд дарж үзнэ үү.

Сонгинохайрхан дүүргийн 2014 оны төсөв батлах тухай