СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2014 ОНЫ ТӨСВИЙН ЗАРЛАГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХУВААРЬ

   2013 онд Сонгинохайрхан дүүрэгт орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй ажлын жагсаалт

Та энд дарж үзнэ үү

   Сонгинохайрхан дүүргийн 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Та энд дарж үзнэ үү.

   Сонгинохайрхан дүүрэгт 2013 онд хэрэгжиж Засгийн газар болон олон улсын байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөрүүд

Та энд дарж үзнэ үү.

Сонгинохайрхан дүүргийн 2014 оны төсөв батлах тухай

Төсөвт байгууллагын 2012 оны санхүүгийн тайлан

Та энд дарж үзнэ үү.

Сонгинохайрхан дүүргийн Орон нутгийн нөөц хөрөнгийн 2013 оны төсвийн зарлагын төлөвлөгөөний хуваарь

Энд дарж үзнэ үү

Санхүүгийн тайлангийн аудитын гэрчилгээ, аудитыг дуусгавар болгосон тухай тайланг хүргүүлэв