Төсөвт байгууллагын 2012 оны санхүүгийн тайлан

Та энд дарж үзнэ үү.

Сонгинохайрхан дүүргийн Орон нутгийн нөөц хөрөнгийн 2013 оны төсвийн зарлагын төлөвлөгөөний хуваарь

Энд дарж үзнэ үү

Санхүүгийн тайлангийн аудитын гэрчилгээ, аудитыг дуусгавар болгосон тухай тайланг хүргүүлэв