Та энд дарж үзнэ үү.

 Дүүргийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2017 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай

Та энд дарж үзнэ үү

Та Энд дарж үзнэ үү

Энд дарж үзнэ үү

Та энд дарж үзнэ үү.

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын "А" тушаал /2016 он  9дүгээр сар/