Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын захирамж  /2016 он 10  дүгээр сар/

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын "А" тушаал /2016 он  9дүгээр сар/

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын "Б" тушаал /2016 он 8 дугаар сар/

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын "А" тушаал /2016 он 8 дугаар сар/

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын захирамжаар  8 дугаар сард гүйлгээ хийгдсэн байдал: 

Та энд дарж үзнэ үү.

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын "Б" тушаал /2016 он 9 дүгээр сар/