Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын "Б" тушаал /2016 он 8 дугаар сар/

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын "А" тушаал /2016 он 8 дугаар сар/

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын захирамжаар  8 дугаар сард гүйлгээ хийгдсэн байдал: 

Та энд дарж үзнэ үү.

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын "Б" тушаал /2016 он 9 дүгээр сар/

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын захирамжаар  9 дугаар сард гүйлгээ хийгдсэн байдал: 

Та энд дарж үзнэ үү!

Та энд дарж үзнэ үү.

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын "Б" тушаал /2016 он 7 дугаар сар/

Та энд дарж үзнэ үү.