Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын Б тушаал /2016 он 4 дүгээр сар/

Татвар, татварын бус орлогын талаархи мэдээлэл 2016 оны 1-р улиралын мэдээ

Та энд дарж үзнэ үү.

Та энд дарж үзнэ үү.

Сонгинохайрхан дүүргийн засаг даргын захирамж / 2016 оны 4 дүгээр сар/

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын "А" тушаал

2016 он 4 дүгээр сард хийгдсэн гүйлгээний хавсралтууд

Сонгинохайрхан дүүргийн засаг даргын тамгын газрын даргын "а" тушаал /2016 он 3 дугаар сар/

Сонгинохайрхан дүүргийн засаг даргын тамгын газрын даргын б тушаал /2016 он 3 дугаар сар/

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2015 ОНЫ 4-Р УЛИРАЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

ТА ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.