Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын захирамжаар  6 дугаар сард гүйлгээ хийгдсэн байдал: 

     Дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс нь нийт 166 байгууллагын 229 орлого болон зарлагын дансаар гүйлгээ хийж төрийн сангийн үйлчилгээг үзүүллээ. Энэ оны эхний таван сарын байдлаар өдөрт 180 гаруй төлбөр тооцооны гүйлгээ хийгдэж 61,1 тэрбум төгрөгт хүрсэн байна. Шинэ программ нэвтрүүлсэнээр бага дүнтэй гүйлгээ бодит цагийн горимд шилжсэн нь төлбөр тооцоог түргэн шуурхай гүйцэтгэх нөхцлийг бүрдүүлсэн байна.

 

                                                                                                                                                      Б.Болдбаатар 

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын Б тушаал /2016 он 5 дугаар сар/

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын "А" тушаал /2016 он 5 дугаар сар/

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын захирамжаар  5 дугаар сард гүйлгээ хийгдсэн байдал: 

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын Б тушаал /2016 он 4 дүгээр сар/

Татвар, татварын бус орлогын талаархи мэдээлэл 2016 оны 1-р улиралын мэдээ

Та энд дарж үзнэ үү.