СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ / 2016 ОНЫ 3 ДУГААР САР/

АУДИТЫН ГЭРЧИЛГЭЭ

Та энд дарж үзнэ үү. 

НИЙСЛЭЛИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН 01/56 АЛБАН ШААРДЛАГА - ЗӨРЧИЛ АРИЛГУУЛАХ ТУХАЙ

НИЙСЛЭЛИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН 01/36 АКТ - ТӨСВИЙН ОРЛОГО БОЛГОХ ТУХАЙ

Та энд дарж үзнэ үү. 

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН "А" ТУШААЛ /2016 ОН 2 ДУГААР САР/

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ / 2016 ОНЫ 2 ДУГААР САР/

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН Б ТУШААЛ /2016 ОН 2 ДУГААР САР/