Та энд дарж үзнэ үү.

Сонгинохайрхан дүүргийн засаг даргын захирамж / 2016 оны 4 дүгээр сар/

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын "А" тушаал

2016 он 4 дүгээр сард хийгдсэн гүйлгээний хавсралтууд

Сонгинохайрхан дүүргийн засаг даргын тамгын газрын даргын "а" тушаал /2016 он 3 дугаар сар/

Сонгинохайрхан дүүргийн засаг даргын тамгын газрын даргын б тушаал /2016 он 3 дугаар сар/

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2015 ОНЫ 4-Р УЛИРАЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

ТА ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ. 

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ / 2016 ОНЫ 3 ДУГААР САР/

АУДИТЫН ГЭРЧИЛГЭЭ

Та энд дарж үзнэ үү. 

НИЙСЛЭЛИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН 01/56 АЛБАН ШААРДЛАГА - ЗӨРЧИЛ АРИЛГУУЛАХ ТУХАЙ