НИЙСЛЭЛИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН 01/36 АКТ - ТӨСВИЙН ОРЛОГО БОЛГОХ ТУХАЙ

Та энд дарж үзнэ үү. 

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН "А" ТУШААЛ /2016 ОН 2 ДУГААР САР/

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ / 2016 ОНЫ 2 ДУГААР САР/

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН Б ТУШААЛ /2016 ОН 2 ДУГААР САР/

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН  "А"  ТУШААЛ /2016 ОН 1 ДҮГЭЭР САР/

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГТ  2016 ОНД БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ТА ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.