СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН Б ТУШААЛ /2016 ОН 1 ДҮГЭЭР САР/

Та энд дарж үзнэ үү. 

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ /12 САР/

ТА ЭНД ДАРЖ "А" ТУШААЛЫГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

ТА ЭНД ДАРЖ "Б" ТУШААЛЫГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН 2016 ОНЫ ТӨСӨВ БАТЛАХ ТУХАЙ

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ / 2016 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САР/

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ / 2015 ОНЫ 12  ДУГААР САР/

ТА ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ. 

Сонгинохайрхан дүүргийн 2015 оны төсөвт өөрчлөлт оруулах тухай

2015 ОНЫ ТОДОТГОСОН ТӨСӨВ

ТА ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ. 

2015 ОНЫ 11-Р САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

Та энд дарж үзнэ үү. 

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ / 2015 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САР/