Дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2016 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай

Холбогдох албан тушаалтан : Эдийн засаг, төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн Б.Лхагвабаатар

Утас: 70170117

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН Б ТУШААЛ /2016 ОН 1 ДҮГЭЭР САР/

Та энд дарж үзнэ үү. 

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ /12 САР/

ТА ЭНД ДАРЖ "А" ТУШААЛЫГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

ТА ЭНД ДАРЖ "Б" ТУШААЛЫГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН 2016 ОНЫ ТӨСӨВ БАТЛАХ ТУХАЙ

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ / 2016 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САР/

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ / 2015 ОНЫ 12  ДУГААР САР/

ТА ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ. 

Сонгинохайрхан дүүргийн 2015 оны төсөвт өөрчлөлт оруулах тухай

2015 ОНЫ ТОДОТГОСОН ТӨСӨВ

ТА ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.