АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ - 2024

Энд дарж үзнэ үү!

Дэлгэрэнгүйг ЭНД дарж үзнэ үү

 

 

Дэлгэрэнгүйг ЭНД дарж үзнэ үү

 

 

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үүднээс Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсийн дарга Г.Арсланхуягаар ахлуулсан ажлын хэсэг Сонгинохайрхан дүүрэгт ажиллаж байна.

 

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 24-ны А/131 тоот захирамжаар дүүргийн хэмжээнд Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг байгуулсан.

 

Ажлын хэсэг дүүргийн хэмжээнд ажиллах “Авлигаас урьдчилан сэргийлэх олон нийтийн хяналтын дэд зөвлөл”-д ажиллах хүсэлтэй иргэдийн материалыг хүлээн авах зар түгээх ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.

 

“Авлигаас урьдчилан сэргийлэх олон нийтийн хяналтын дэд зөвлөл” нь авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх ажиллагаанд иргэд, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх, тэдний идэвх санаачилгыг өрнүүлэх, хөхиүлэн дэмжих, төрийн байгууллагын үйл ажиллагаа, албан тушаалтны ёс зүйд хяналт тавин ажиллах юм.