СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Нээлттэй ажлын байр:

  1. Тоног төхөөрөмжийн инженер-1
  2. Эмэгтэйчүүдийн эмч-2
  3. Мэдрэлийн их эмч-1
  4. Мэс заслын сувилагч-1
  5. Дотрын их эмч-1
  6. Биеийн тамирын арга зүйч-1
  7. Жолооч-1
  8. Сувилагч-1

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар 25-40 насны эрэгтэй цахилгаанчин авна. Харилцах утас 99007963

1. Мэргэшлийн шалгалтын бүртгэл, зардал

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудаас зарласан төрийн жинхэнэ албан тушаалын туслах түшмэлийн сул орон тоог нөхөх иргэнийг  сонгон шалгаруулах  мэргэшлийн шалгалтад орохыг хүссэн иргэдийг  Нийслэлийн нутгийн захиргааны 3 дугаар байр буюу “Улаанбаатар хотын Бизнес хөгжлийн төв”-ийн  байранд /Зоос гоёлын үйлдвэрийн замын урд талд/ 2 дугаар давхрын үзэсгэлэнгийн танхимд 2015 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 09.00-13.00, 14.00-17.00 цагийн хооронд бүртгэнэ. 

Сонгинохайрхан дүүргийн  хороодод ажиллах хүсэлтэй 25-50 насны иргэдийг хэсгийн ахлагчаар шалгаруулж ажилд авна.  УТАС : 70173201

НИЙСЛЭЛИЙН СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН  ДЭС /ТУСЛАХ/ ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН   СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАХИАЛГА

Нэг. Мэргэшлийн шалгалтын зорилго

·          Нийслэлийн дүүргүүдийн  Тамгын газрын  төрийн жинхэнэ  албан тушаалын сул орон тоог анх орох  иргэдээс өрсөлдүүлэн шалгаруулж  нөхөхөд  төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын зорилго оршино.

·          “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам, заавар”, “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ыг Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn гэсэн цахим хуудсанд тавьсан бөгөөд бүртгүүлэх иргэд энэхүү журамтай заавал танилцсан байна. 

Нэг. Мэргэшлийн шалгалтын зорилго

·          Нийслэлийн дүүргүүдийн  Тамгын газрын  төрийн жинхэнэ  албан тушаалын сул орон тоог анх орох  иргэдээс өрсөлдүүлэн шалгаруулж  нөхөхөд  төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын зорилго оршино.

·          “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам, заавар”, “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ыг Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn гэсэн цахим хуудсанд тавьсан бөгөөд бүртгүүлэх иргэд энэхүү журамтай заавал танилцсан байна. 

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт дараах ажлын байранд  сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна. Үүнд:

 

 

Эрүүл мэнд, биеийн тамир хариуцсан мэргэжилтэн

Архивын мэргэжилтэн

Сонгинохайрхан дүүргийн 7, 18, 24, 29  дүгээр хороодод 25-50 насны иргэдийг хэсгийн ахлагчаар шалгаруулж ажилд авна.