СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН

СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР МЭДЭЭЛЭЛ

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН УЛСЫН ТӨСӨВТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН ЗАХИРЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ

АЖ АХУЙН ТООЦООТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН ЗАХИРЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

 

 

2022.12.10

 

 

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт 2022 оны 12 дугаар сард гарсан дараах сул орон тооны захиалгыг Төрийн албаны зөвлөлийн Нийслэл дэх салбар зөвлөлд хүргүүлэхээр ажиллаж байна. Үүнд:

1.Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн Хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэлд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх мэргэжилтэн /Албан тушаалын тодорхойлолтод заагдсан шаардлагыг хангасан байх/

 

2. 3, 5, 8, 9, 10, 15, 19, 22, 25, 26, 29, 33, 34, 40, 43 дугаар хороодын Нийгмийн ажилтан /Албан тушаалын тодорхойлолтод заагдсан шаардлагыг хангасан байх/

 

3. 12, 16, 19-2, 26-2, 35, 36, 40, 43 дугаар хороодын Зохион байгуулагч /Албан тушаалын тодорхойлолтод заагдсан шаардлагыг хангасан байх/

 

Мөн Засаг даргын Тамгын газарт төрийн үйлчилгээний дараах албан тушаалд ажилтан шалгаруулж авна. Үүнд:

 

1.Аж ахуйн тасгийн Үйлчилгээ зохион байгуулалт хариуцсан-1

2.Аж ахуйн тасгийн Мужаан-1

3.Аж ахуйн тасгийн Слесарь-1

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 

2022.11.01

 

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт төрийн үйлчилгээний дараах албан тушаалд ажилтан шалгаруулж авна. Үүнд:

1.Аж ахуйн тасгийн Үйлчилгээ зохион байгуулалт хариуцсан-1

2.Аж ахуйн тасгийн Мужаан-1

3.Аж ахуйн тасгийн Слесарь-1

4.Аж ахуйн тасгийн Жижүүр-1

5.Аж ахуйн тасгийн Үйлчлэгч-1

6.Аж ахуйн тасгийн Угтах үйлчилгээний ажилтан-1

7.Аж ахуйн тасгийн Гэрээт ажилтан /өлгүүрчин/-2

 

Ажилд орох хүсэлтэй иргэд дараах материалыг бүрдүүлэн дүүргийн ЗДТГ-ын 104 тоотод ирж уулзана уу. Үүнд:

-Өргөдөл

-Иргэний үнэмлэхний хуулбар, цахим лавлагаа

-Төрийн албан хаагчийн анкет А, Б хэсэг

-Боловсрол, мэргэжлийн дипломын хуулбар, цахим лавлагаа

-Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар (e-mongolia.mn-ээс лавлагаа авах)

-Цэргийн үүрэгтний үнэмлэх хуулбар

-Магадлан итгэмжлэгдсэн эмнэлгийн үзлэгээр орсон эрүүл мэндийн хуудас

-Ял шийтгэлтэй эсэх лавлагаа

-Ажил байдлын тодорхойлолт /Өмнө нь ажиллаж байсан байгууллагаас гаргуулах/

-Бусад

 

              Харилцах утас: 99051192

 

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

 

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

 

2022.10.06

 

Дүүргийн ЗДТГ-т 2022 оны 9, 10-р сард гарсан дараах сул орон тооны захиалгыг Төрийн албаны зөвлөлийн Нийслэл дэх салбар зөвлөлд хүргүүллээ. Үүнд:

1.Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн дарга /Албан тушаалын тодорхойлолтод заагдсан шаардлагыг хангасан байх/

2. Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга /Албан тушаалын тодорхойлолтод заагдсан шаардлагыг хангасан байх/

3. Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн Иргэдийн өргөдөл гомдол, санал хүсэлт, нэг цэгийн үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн /Албан тушаалын тодорхойлолтод заагдсан шаардлагыг хангасан байх/

4.Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн Гадаад харилцаа, чанарын удирдлагын тогтолцоо хариуцсан мэргэжилтэн /Албан тушаалын тодорхойлолтод заагдсан шаардлагыг хангасан байх/

5.Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн Мэдээллийн технологийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн /Албан тушаалын тодорхойлолтод заагдсан шаардлагыг хангасан байх/

6.Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн Төсвийн мэргэжилтэн/Албан тушаалын тодорхойлолтод заагдсан шаардлагыг хангасан байх/

7.Хууль, эрх зүйн хэлтсийн Эрх зүйн нийтлэг асуудал, тогтоол шийдвэр, захирамж, тушаалын биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн /Албан тушаалын тодорхойлолтод заагдсан шаардлагыг хангасан байх/

            8. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн Хороодын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх мэргэжилтэн /Албан тушаалын тодорхойлолтод заагдсан шаардлагыг хангасан байх/

9.Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн  Гэр бүл, хүүхэд, залуучууд, төрийн бус байгууллага  хариуцсан мэргэжилтэн /Албан тушаалын тодорхойлолтод заагдсан шаардлагыг хангасан байх/

10. Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн Соёл урлаг, биеийн тамир, спорт хариуцсан мэргэжилтэн /Албан тушаалын тодорхойлолтод заагдсан шаардлагыг хангасан байх/

11. Агаарын бохирдолтой тэмцэх тасаг Орчны бохирдол, хог хаягдал хариуцсан мэргэжилтэн-2 /Албан тушаалын тодорхойлолтод заагдсан шаардлагыг хангасан байх/

12. Хөдөө аж ахуйн тасгийн  Бүртгэл, мэдээлэл, үржил селекцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /Албан тушаалын тодорхойлолтод заагдсан шаардлагыг хангасан байх/

13.   8, 12, 13, 14, 19, 21, 23, 26, 27, 33, 35, 36, 37 дугаар хороодын Зохион байгуулагч /Албан тушаалын тодорхойлолтод заагдсан шаардлагыг хангасан байх/

14.  3, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 22, 32, 34, 40,43 дугаар хороодын Нийгмийн ажилтан /Албан тушаалын тодорхойлолтод заагдсан шаардлагыг хангасан байх/

Мэдээлэл авах утас:  99051192, 99065659

 

 

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

 

 

2022.07.20

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт төрийн үйлчилгээний дараах албан тушаалд ажилтан шалгаруулж авна. Үүнд:

1.Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн Засаг даргын Тамгын газрын албан хэрэг хөтлөлт, түүний шийдвэрлэлт хариуцсан ажилтан

2.Аж ахуйн тасгийн Харилцагчийн  гэрээ түүний хэрэгжилт, хөдөлмөр хамгааллын асуудал  хариуцсан ажилтан

3.Аж ахуйн тасгийн Техник, тоног төхөөрөмжийн засвар, үйлчилгээ хариуцсан ажилтан

4.Санхүүгийн тасгийн Материал, хангамжийн нягтлан бодогч

5.Санхүүгийн тасгийн Үндсэн хөрөнгийн нярав

6.Архивын тасгийн Гэрээт ажилтан

Ажилд орох хүсэлтэй иргэд дараах материалыг бүрдүүлэн дүүргийн ЗДТГ-ын 104 тоотод ирж уулзана уу. Үүнд:

-Өргөдөл

-Иргэний үнэмлэхний хуулбар, цахим лавлагаа

-Төрийн албан хаагчийн анкет А, Б хэсэг

-Боловсрол, мэргэжлийн дипломын хуулбар, цахим лавлагаа

-Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар (e-mongolia.mn-ээс лавлагаа авах)

-Цэргийн үүрэгтний үнэмлэх хуулбар

-Магадлан итгэмжлэгдсэн эмнэлгийн үзлэгээр орсон эрүүл мэндийн хуудас

-Ял шийтгэлтэй эсэх лавлагаа

-Ажил байдлын тодорхойлолт /Өмнө нь ажиллаж байсан байгууллагаас гаргуулах/

-Бусад

 

            Харилцах утас: 99051192

 

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Дүүргийн ЗДТГ болон хороодод 2022 оны 6-р сард гарсан дараах сул орон тооны захиалгыг Төрийн албаны зөвлөлийн Нийслэл дэх салбар зөвлөлд хүргүүлээ. Үүнд:

Гүйцэтгэх албан тушаал:

-Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн Орлогын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

-Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн Төсвийн мэргэжилтэн

-Хөдөө аж ахуйн тасгийн Хүнсний ногооны үйлдвэрлэл, малын тэжээл хангамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

-Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтсийн Худалдаа, үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

-3, 5, 8, 10, 16, 17, 22, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 36, 40, 43-р хороодын нийгмийн ажилтан,

-2, 8, 13, 14, 19, 21, 23, 35, 37, 41-р хороодын Зохион байгуулагч

 

                                                 СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

 

 Дүүргийн ЗДТГ болон хороодод 2022 оны 4-р сард гарсан дараах сул орон тооны захиалгыг Төрийн албаны зөвлөлийн Нийслэл дэх салбар зөвлөлд хүргүүлээ. Үүнд:

Гүйцэтгэх албан тушаал:

-Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн Орлогын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

-Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн Төсвийн мэргэжилтэн

-Хөдөө аж ахуйн тасгийн Хүнсний ногооны үйлдвэрлэл, малын тэжээл хангамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

-Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтсийн Худалдаа, үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

-3, 8, 22, 26, 27, 28, 31, 32, 34-р хороодын нийгмийн ажилтан,

-13  21, 23, 35, 37-р хороодын Зохион байгуулагч

 

                                                                  СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

 

 

 

Дүүргийн ЗДТГ болон хороодод 2022 оны 1-р сард гарсан дараах сул орон тооны захиалгыг Төрийн албаны зөвлөлийн Нийслэл дэх салбар зөвлөлд хүргүүлээ. Үүнд:

 

Удирдах албан тушаал:

-Хууль, эрх зүйн хэлтсийн хэлтсийн дарга

-Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтсийн дарга

-Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтсийн дарга

 

            Гүйцэтгэх албан тушаал:

-Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн Гадаад харилцаа, чанарын удирдлагын тогтолцоо хариуцсан мэргэжилтэн

-Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн Бүртгэлийн мэргэжилтэн

-Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн Төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн

-Хууль, эрх зүйн хэлтсийн Эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн

-Хууль, эрх зүйн хэлтсийн Эрх зүйн маргаан шийдвэрлэлт хариуцсан мэргэжилтэн

-Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтсийн Байгаль орчин, ногоон байгууламж хариуцсан мэргэжилтэн

-Агаарын бохирдолтой тэмцэх тасгийн Агаарын бохирдол, гэр хорооллын дэд бүтцийн хөгжил хариуцсан мэргэжилтэн

-Хөдөө аж ахуйн тасгийн Хүнсний ногооны үйлдвэрлэл, малын тэжээл хангамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

-Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн Мэдээллийн технологи, цахим сан хариуцсан мэргэжилтэн

-Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн Төсвийн мэргэжилтэн

-2, 3, 4, 8, 9, 10, 14, 17, 18, 19, 22, 24, 26, 27, 28, 31, 40, 41, 42, 43 -р хороодын Нийгмийн ажилтан

-8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 27, 31, 33, 34, 39-р хороодын зохион байгуулагч.

 

                                                  СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Видео