СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫНТАМГЫН

ГАЗРЫН ХЭЛТЭС, ТАСГИЙН ДАРГА,МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙН 

АЖЛЫН БАЙРНЫ ЧИГ ҮҮРЭГ