СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

1. Төрийн албаны тухай хууль

2. Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын  тухай хууль

3. Төсвийн тухай хууль

4. Хөдөлмөрийн  тухай хууль