Та энд дарж үзнэ үү

Дараахи линк рүү орж бөглөнө үү

Энд дарж үзнэ үү

 

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫНТАМГЫН

ГАЗРЫН ХЭЛТЭС, ТАСГИЙН ДАРГА,МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙН 

АЖЛЫН БАЙРНЫ ЧИГ ҮҮРЭГ

 

 

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдын утасны жагсаалт

Та энд ирж үзнэ үү

 

Энд дарж үзнэ үү

Та энд дарж үзнэ үү

Та энд дарж үзнэ үү

Та энд дарж үзнэ үү

Та энд дарж үзнэ үү

1. ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН 2018 ОНЫ ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭГ ДҮГНЭХ, ШИЛДЭГ ХЭЛТЭС, БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ХААГЧ ШАЛГАРУУЛЖ ШАГНАЖ УРАМШУУЛСАН ТУХАЙ

    2018.12.24

Төрийн албаны зөвлөлийн 2012 оны 134 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Менежерийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журам”, “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журам”-ын дагуу 2018 онд Төсвийн шууд захирагч Д.Төмөрбаатар нь Засаг даргын Тамгын газрын 6 хэлтэс, цэргийн штабын дарга нартай үр дүнгийн гэрээ байгуулсан. Хэлтсийн дарга нар  төрийн захиргааны болон тусгай 107 албан хаагчтай үр дүнгийн гэрээ байгуулан ажилласан.

Та энд дарж үзнэ үү

Та энд дарж үзнэ үү

Та энд дарж үзнэ үү

 

 

 

Та энд дарж үзнэ үү