ТӨРИЙН ЦОЛ, ОДОН МЕДАЛЬД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ  ИРГЭДИЙН БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

Сонгинохайрхан дүүргийн иргэд байна

 1. 16 АСУУЛТ  БҮХИЙ   АНКЕТЫГ  СТАНДАРТЫН ДАГУУ БӨГЛӨЖ  ЗУРАГ НААНА.
 2. АЖИЛ БАЙДЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ / ХОРООНЫ ЗАСАГ ДАРГА БАТАЛГААЖУУЛСАН БАЙНА./
 3. ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРЛЫН  ТОГТООЛ, ТЭМДЭГЛЭЛ
 4. ШАГНАЛ, ОДОН МЕДАЛИЙН ХУУЛБАР

ТӨРИЙН ЦОЛ, ОДОН, МЕДАЛЬД  НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ   АЛБАН ХААГЧДЫН БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

Сонгинохайрхан дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах байгууллагын  ажилтанууд байна

 1. 16 АСУУЛТ  БҮХИЙ   АНКЕТЫГ  СТАНДАРТЫН ДАГУУ БӨГЛӨЖ  ЗУРАГ НААНА.
 2. Байгууллагын даргын албан бичиг
 3. АЖИЛ БАЙДЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ / БАЙГУУЛЛАГЫН ДАРГА БАТАЛГААЖУУЛСАН БАЙНА./
 4. ХАМТ ОЛНЫ ХУРЛЫН  ТЭМДЭГЛЭЛ
 5. ШАГНАЛ, ОДОН МЕДАЛИЙН ХУУЛБАР

ТӨРИЙН ЦОЛ, ОДОН, МЕДАЛЬД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ   АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН АЖИЛТАНУУДЫН  БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

Сонгинохайрхан дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах  аж ахуйн нэгж, байгууллагын  ажилтанууд байна

 1. 16 АСУУЛТ  БҮХИЙ   АНКЕТЫГ  СТАНДАРТЫН ДАГУУ БӨГЛӨЖ  ЗУРАГ НААНА.
 2. Байгууллагын даргын албан бичиг
 3. АЖИЛ БАЙДЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ / БАЙГУУЛЛАГЫН ДАРГА БАТАЛГААЖУУЛСАН БАЙНА./
 4. ХАМТ ОЛНЫ ХУРЛЫН  ТЭМДЭГЛЭЛ
 5. ШАГНАЛ, ОДОН МЕДАЛИЙН ХУУЛБАР
 6.  ХХК БОЛОН ХК БОЛ  БАЙГУУЛЛАГЫН ТАНИЛЦУУЛГА, ТАТВАРЫН БИЧИГ
 7. компани Байрлах хорооны засаг даргын  дэмжсэн бичиг

16 асуулт бүхий анкетыг эндээс татаж авна уу?