Сонгинохайрхан дүүргийн засаг даргын тамгын газраас

авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг 2018 онд хэрэгжүүлэх

ажлын төлөвлөгөө