Засаг дарга Ж.Сандагсүрэн Иргэдтэй уулзах уулзалтын цагийн хуваарь 8-р сар