Засаг дарга Ж.Сандагсүрэн Иргэдтэй уулзах уулзалтын цагийн хуваарь 10-р сар