Засаг дарга Ж.Сандагсүрэн Иргэдтэй уулзах уулзалтын цагийн хуваарь 12-р сар