ТАМХИ ХУДАЛДААЛАХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХОД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 
 1. Аж ахуйн нэгж байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
 2. Аж ахуйн нэгж байгууллага, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдэд Мэргэжлийн хяналтын хэлтсээс олгосон ажлын байрны тухай улсын байцаагчийн дүгнэлт, тодорхойлолтын хуулбар
 3. Аж ахуйн нэгж байгууллага нь Ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээлийн байр болон дотуур байрнаас 500м зайд оршдог тухай Харъяа хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 4. Албан хүсэлт гаргана  /Холбоо барих утас/
 5. Тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

Тамхи худалдаалах тусгай зөвшөөрлийг:

 • Ажлын 21 хоногийн дотор дүүргийн Засаг даргын захирамжаар олгоно.
 • 3 жилийн хугацаатай олгоно.
 • Тэмдэгтийн хураамж төлнө:
 • Хүлээн авагч банк:  Улаанбаатар банк 2601002819 тоот дансанд
 • Хүлээн авагч: СХД  Татварын хэлтэс
 • Гүйлгээний утга:      Тэмдэгтийн хураамж  250.000₮

ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС